Akademikerne vil fortsette kampen for å endre lønnssystemet i Oslo, sier Erik Graff (Foto: Juristforbundet) 

Lønns­oppgjøret: Enighet for juristene i stat og kommune 

Men i Oslo kommune ble det ikke gjennomslag for en endring av lønnssystemet. – Vi konstaterer at det kreves kraftigere virkemidler for å få nå gjennom hos kommunen, sier forhandlingsleder.

Torsdag, 15. oktober 2020 - 9:21

Staten:

Akademikerne og staten kom til enighet om årets lønnsoppgjør og partene har landet på samme ramme som konkurranseutsatt industri, også kalt frontfaget. 

«Deler av dette er allerede gitt i form av ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør og annen lønnsutvikling. Oppgjøret i år innebærer at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet», skriver Akademikerne.

– Det er begrenset med økonomi i år, men det er et lokalt handlingsrom. Selv med et moderat økonomisk utkomme, er det viktig at tillitsvalgte har en dialog med arbeidsgivere basert på lokale behov og at de blir enige om hvordan forhandlingsprosessen kan gjennomføres på en enkel måte. Avtaleteksten er justert slik at det er økt fokus på å finne lokale hensiktsmessige løsninger på hvordan lokale forhandlinger gjennomføres, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat i en pressemelding. 

Kommunesektoren:

I kommunesektoren har Akademikerne valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen (men Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene)

Akademikerne skriver at det er svært viktig for Akademikerne at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger ute i kommunene for de som allerede har et lokalt lønnssystem. 

«I meglingen fikk Akademikerne på plass en forsikring om at kommunene skal gjennomføre lokale forhandlinger som normalt», skriver de.

– Selv om økonomien er trang i år, er de lokale forhandlingene slett ikke avlyst. For oss er det avgjørende at man på den enkelte arbeidsplass bestemmer hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, sier, Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune. 

Oslo kommune:

Når det gjelder Oslo kommune, som er et eget tariffområde, ble det også her enighet. Men Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt hovedkrav; en endring av lønnssystemet – fra sentrale til lokale forhandlinger. 

– Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo i en pressemelding.

Han varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo.

– Vi opplever en stor frustrasjon hos våre medlemmer over et system som hverken gagner de ulike virksomhetene eller den enkelte. Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe for et endelig gjennomslag for en lønnspolitikk som vil gi virksomhetene mulighet til å bruke lønn for å rekruttere og beholde ansatte. Vi konstaterer at det kreves kraftigere virkemidler for å få nå gjennom hos kommunen, sier Graff.

Den økonomiske rammen havnet på 1,7 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. Alle ansatte får en lønnsøkning på minimum 4400 kroner. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent, ifølge Akademikerne.

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020