Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

- Mangelfull kompetanse og bruk av «hobby­jurister» svekker inn­byggernes retts­sikkerhet

Ny rapport: - Forvaltningspraksis i Finnmark i strid med loven 

Onsdag, 20. februar 2019 - 14:28

I en rapport utarbeidet av Nivi Analyse, på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark, kartlegges kommunenes hovedutfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og rådmenn i utvalgte kommuner.

Rapporten om Finnmark etterlater et inntrykk av en kommuneforvaltning i krise.

Les hele rapporten her

Ivaretar ikke rettssikkerheten

Ifølge rapporten tyder kartleggingen på at kommunereformen har manglet forankring og forståelse i mange av kommunene og det blir pekt på flere samfunnsmessige utfordringer.

Blant disse er:

«Fra minst en fjerdedel av kommunene rapporteres det om svikt i kommunens evne til å ivareta rettssikkerhet og yte likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. Deler av kommunenes tjenesteproduksjon og forvaltningspraksis er i strid med loven og bryter med nasjonale hensyn.» 

- De fleste kommunene sier at rettsikkerhet er en utfordring, men at de løser det i samarbeidet mellom politikk og administrasjon, sier Håvard Holm, president i Juristforbundet. 

- Noen av rådmennene uttrykker også at kommunen har mangler knyttet til kvalitetssystem og internkontroll samt at administrasjonen ofte «leker hobbyjurister» som medfører dårlig saksbehandling, mangle klagesaker og høye prosesskostnader.

- Svekker innbyggernes rettssikkerhet

Holm peker på at arbeidet for juridisk kompetanse i kommunene er en fanesak for Juristforbundet. Han mener rapporten viser klart at forbundets arbeid på dette området må fortsette. 

- Mangelfull kompetanse, bruk av «hobbyjurister», pragmatisk forvaltning, mangelfull kvalitetssikring, rolleblanding og inhabilitet svekker innbyggernes rettsikkerhet, sier han. 

- Lovgivningen går stadig i retning av individuelle rettigheter, og det juridiske aspektet griper inn på stadig flere områder. Juridisk kompetanse i kommunene er innbyggernes sikkerhet. For å heve kvaliteten på tjenestene i kommunene, må vi sørge for at vi har rett kompetanse på riktig sted. Det må stilles krav til hvilke profesjoner kommunene må ha for å sikre at innbyggerne får gode og forsvarlige tjenester.

 Geir Vinsand i Nivi Analyse sier til Kommunal Rapport (krever abonnement)

– Jeg har intervjuet over 100 kommuneledere de siste årene, men aldri hørt på maken til hårreisende svar som jeg fikk fra Finnmarkslederne.

Han har spurt rådmennene og ordførerne spesielt om hva de mener om likeverdige tjenester og rettssikkerhet for innbyggerne - og om de kan tilby dette.

– De svarer systematisk nei på dette. Det er for mye isolasjon av fagfolk, for mye gjennomtrekk, for lite nettverk og samarbeid. Men de har flust med penger. Det er en sløsing av en annen verden, sier forskeren til Kommunal Rapport.

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Skolelederforbundet
Skolelederforbundet
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Stortinget
Stortinget
Søknadsfrist: 
04.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Søknadsfrist: 
10.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Sør-Øst
Søknadsfrist: 
13.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019