Nesten 200 kommuner mangler personvern­ombud

20 juli ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200 kommuner ikke dette på plass. I høst skal Datatilsynet gjennomføre tilsyn.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet

- Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet.

Hun peker på at for noen av kommunene kan årsaken være at de ennå ikke har registrert ombudet i Altinn selv om de har ett.

- Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt, så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier hun.

– Og i alle tilfelle har kommunene selv ansvar for å sette seg inn i pliktene de har.

Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger, bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha er personvernombud.

Her kan du se oversikten over registrerte personvernombud

- Må ha tillit

Pål Magne Ånestad, personvermombud i Ullensaker kommune

I Ullensaker kommune er jurist Pål Magne Ånestad tre måneder inn i sin nye jobb som personvernombud. Etter å ha tatt sluttpakke fra jobben i Likestillings- og diskrimineringsombudet og etterutdannet seg innen personvern har han nå fått drømmejobben.

- Jeg mener det problematisk at så mange kommuner ikke har dette på plass. I tillegg er mitt inntrykk at mange personvernombud ikke har avklart hvor stor stillingsprosent de har. Mange har nok fått dette oppå andre eksisterende oppgaver, sier han.

Selv er Ånestad personvernombud i 100 prosents stilling, og mener det er et stort behov for slik kompetanse i kommunene.

- Kommunene har jo blant annet primærhelsetjenesten, barnevern og sosialtjenesten og der kan være snakk om kompromitterende personopplysninger som ikke må komme på avveie. Innbyggerne må ha tillit til at kommunen behandler personopplysningene deres riktig, sier han.

Ånestad forteller at han blant annet jobber med å kvalitetssikre oversikter over personopplysninger, opplæring, implementering av internkontrollsystem, fortløpende rådgivning og bistand ved personvernkonsekvensvurderinger. I tillegg er han tilgjengelig for innbyggere som har spørsmål om sine rettigheter.

Ikke bare jurister

Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha. Datatilsynet opplyser imidlertid på sine sider at det er en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer og personell som jobber med comliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og regelverketterlevelse. 

Ombudet skal utpekes på grunnlag av faglige kvalifikasjoner, dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis på området og evne til å utføre oppgavene sine. 

«Det er viktig at personvernombudet har en god forståelse for behandlingsaktivitetene, IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten. I tillegg er god forståelse av regelverket avgjørende. Et godt personvernombud trenger ikke nødvendigvis å være ekspert på alle disse feltene. Det viktige her er at det er en person som evner å tilknytte seg de personene og den kunnskapen hun eller han trenger i organisasjonen» skriver Datatilsynet.