yngve svendsen arnhild olsen
Yngve Svendsen ble ønsket velkommen av direktør Arnhild Olsen da han begynte i sin nye jobb (Foto: Tore Letvik)

Lydhør sorenskriver på sin første dag

– Å lytte til andre, ha en god dialog, og å behandle andre mennesker bra er viktig for meg, sier Oslo tingretts nye sorenskriver, Yngve Svendsen. 

Tirsdag, 11. september 2018 - 16:28

– Nå skal jeg bli kjent med de ansatte, for så å bygge en plattform for en fremtidsrettet Oslo tingrett etter, blant annet, å ha mottatt innspill fra medarbeiderne, sier Svendsen til Juristen.   

 

Klokka er så vidt slagen åtte mandag morgen 20. august da Svendsen dukker opp utenfor landets største domstol for å ta over «roret» etter domstolens nylige avgåtte sorenskriver, Geir Engebretsen. Svendsen blir ønsket varmt velkommen av Oslo tingretts direktør, Arnhild Olsen. Den nye sorenskriveren i Oslo tingrett har gjennom flere år vært sorenskriver i Kristiansand tingrett.   

Har du med deg noe fra Kristiansand som du mener kan være til nytte i Oslo tingrett, spør vi. 

 

– Å ja, masse! Og noe av det viktigste for meg er å ivareta menneskene. Det er viktig å behandle menneskene rundt seg bra. Derfor blir det møter nå, og runder for å bli kjent med de som jobber i Oslo tinghus. Deretter skal vi satse framover på prosjekter som skal sikre kompetanse for fremtiden, og også legge til rette for at Oslo tingrett kan bli et kompetansesenter andre domstoler kan dra nytte avl ved behov, sier Yngve Svendsen, som gjennom mange år har vært, og fortsatt er, sentral på toppnivå i domstols-Norge. 

 

Blant annet som leder av Domstolkommisjonen. Et verv han beholder fra til kommisjonens arbeid avsluttes om to år. Han har også hatt vervet som leder av Innstillingsrådet for dommere inntil nylig, men sa fra seg dette for å kunne ha fullt fokus på jobben som leder av den største domstolen i Norge. 

 

Svendsen søkte to jobber – jobben som sorenskriver i Oslo tingrett og jobben som førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Han ble innstilt på førsteplass på begge jobbene, men valgte Oslo tingrett. 

 

– Krevende å lede

Til Domstoladministrasjonens informasjonsblad, Rett på Sak, forklarer han hvorfor: 

 

– Det gir meg energi og glede å ha vanskelige oppgaver og krevende mål. Oslo tingrett er den av de to domstolene som det over tid vil være mest krevende å lede og utvikle. I endringsprosessene knyttet til domstolene fremover, vil tingrettene, og særlig Oslo tingrett, ha en spesiell viktig rolle, sa han til Rett på Sak. 

 

Han forteller også at han har valgt å flytte fra Kristiansand til Oslo av flere grunner: 

 

– For det første er det å lege Oslo tingrett den mest spennende jobben jeg kan tenke meg. Dernest har alle våre fem barn bosatt seg i Oslo, og etter hvert har vi også fått fire barnebarn. Som følge av dette bestemte min kone oss for at vi skulle flytte til Oslo, og det er jeg enig med henne i, sier Svendsen.   

 

Marianne Vollan til Borgarting

Samtidig som Oslo tingrett får ny sorenskriver, får Norges største ankedomstol, Borgarting lagmannsrett, ny leder i disse dager. Marianne Vollan blir Borgartings nye førstelagmann.

Vollan kommer fra stillingen som direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, som hun har ledet gjennom flere år. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Tags: 

Ledige stillinger:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020