Anette Fjeld
Deloitte-partner Anette Fjeld er innstilt til styreverv i Juristforbundets hovedstyre. – I arbeidet jeg gjør i Juristforbundet er jeg opptatt av å gjøre forbundet relevant også for jurister som ikke er ansatt på tariffavtale, sier hun. (Foto: Deloitte)

– En utfordring jeg ikke kunne si nei til

Lederen for Forum for privatansatte i Juristforbundet er blitt ny partner i Deloitte. Og til høsten kan hun få plass i forbundets hovedstyre. 

Tirsdag, 11. september 2018 - 18:11

Anette Fjeld er leder av Forum for privatansatte jurister i Juristforbundet. Dessuten er hun innstilt til styreverv i Juristforbundets hovedstyre foran forbundets landsmøte i november. 

Nå har hun gått inn i ny jobb som partner i Deloitte Advokatfirma AS. 

– Deloitte satser ytterligere på skatte- og avgiftsprosedyre og har derfor opprettet en ny stilling som leder for skatte- og avgiftsprosedyre. Jeg ble ansatt 1. juni for å bygge opp og lede satsingen på prosedyre for domstolene, forteller Fjeld. 

Hun har erfaring fra begge sider av dommerbordet, som konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett, dommerfullmektig i Oslo tingrett og som prosedyreadvokat. 

– Jeg har erfaring med prosedyre for alle rettsinstanser, og fra begge sider av dommerbordet i lagmannsrett og tingrett. Dette er en stilling og en utfordring jeg ikke kunne si nei til.     

– Det er sjelden man får komme inn et sted å starte og bygge noe. Prosedyre er et fag jeg lever og ånder for så dette synes jeg er veldig spennende, sier hun.   

– Deloitte har masse skatte- og avgiftskompetanse og har over tid fått en ledende posisjon i markedet. Strategien nå er å parre den kompetansen med særskilt prosedyrekompetanse. Satsingen innebærer å tilby klientene våre det beste fra to verdener når vi prosederer sakene for retten.   

Anette Fjeld er leder av Forum for privatansatte jurister i Juristforbundet. Foran forbundets landsmøte i november er hun innstilt til styreverv i Juristforbundets hovedstyre. 

– I arbeidet jeg gjør i Juristforbundet er jeg opptatt av å gjøre forbundet relevant også for jurister som ikke er ansatt på tariffavtale. 

Forum for privatansatte jurister har blant annet laget webcaster med advokater som er dyktige innen forhandlinger om individuelle lønnsforhandlinger - og det arrangeres fagkvelder for å øke kompetansenivået på områder som er særlig viktig i det private. 

– Blant annet skal vi til høsten arrangere forums-kvelder om kommunikasjon og nettverksbygging og en tech-kveld om morgendagens arbeidsmarked for jurister, sier Fjeld. 

– Tilbudene vi lager skal kunne benyttes av alle medlemmene, når det passer dem best. Det innebærer at vi der vi kan tar i bruk teknologiske hjelpemidler for å inkludere medlemmer som ikke er basert i Oslo. For eksempel skal alle fagkvelder streames til andre byer og senere legges ut på nett, forteller hun. 

– Webcastene ble laget fordi lønnsforhandlinger i det private skjer på svært ulike tidspunkter, og det er ulikt når medlemmene har behov for å tilegne seg kunnskaper for å forberede seg best mulig til lønnsforhandlinger. 

Hun mener Juristforbundet må få økt relevans for privatansatte jurister. 

– Mange jurister er ikke medlemmer i dag fordi de har et inntrykk av at Juristforbundet er et fagforbund, sier hun. 

Dessuten vil hun øke forbundets relevans for medlemmer som ikke har tilhold i Oslo - ved å øke bruk av teknologi slik at alle medlemmer inkluderes i Juristforbundet tilbud.          

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021