Øvelse Forsvaret
En multinasjonal styrke i en slik størrelsesorden på norsk jord reiser en rekke problemstillinger, skriver riksadvokaten (Foto: Forsvaret)

40.000 soldater krevde juridisk avklaring

«Øvelse Trident Juncture 2018» utløste behov for juridisk avklaring fra Riksadvokaten og Generaladvokaten.  

Tirsdag, 11. september 2018 - 15:17

På et møte hos Kripos i slutten av august redegjorde Riksadvokaten for sine føringer og pålegg for å håndtere utfordringene som militærøvelsen representerer. 

Store deler av Norge vil fra nå og ut året i større eller mindre grad bli preget av gigantøvelsen. 40.000 soldater fra mer enn 30 land deltar i den største internasjonale øvelsen på norsk jord siden den kalde krigen. Soldater og utstyr vil strømme til langs hele Nordvestlandet og på Østlandet og bli fraktet i tog, bil og lastebil til øvelsesområdene, som i hovedsak vil ligge i Midt-Norge. 

Med et antall utenlandske soldater på størrelse med befolkningen i en mellomstor norsk by og et langvarig opphold på norsk jord ville Riksadvokaten være forberedt på hvordan man skal håndtere utfordringer som lovbrudd begått av utenlandske soldater, hvilke rettigheter de militære styrkene skal ha i forhold til den norske sivilbefolkningen, og andre forhold relatert til jurisdiksjon. 

«En multinasjonal styrke i en slik størrelsesorden på norsk jord reiser en rekke problemstillinger som norsk påtalemyndighet og politi må håndtere på en hensiktsmessig måte”, skriver riksadvokaten i en pressemelding. 

Riksadvokaten ba derfor Generaladvokaten om å utarbeide et notat som har dannet grunnlaget for riksadvokatens pålegg og anvisninger. I brevet går det fram at politiets primærkompetanse forblir uendret, noe som innebærer at utenlandsk militært personell står under norsk straffelovgivning. 

I brevet utdypes også temaene jurisdiksjon og utenlandsk militærpoliti. Blant annet vil sivile nordmenn som kjører bil i områder hvor militærøvelsene finner sted, måtte finne seg i å bli dirigert i trafikken av soldater fra andre land. 

”Utenfor militært område må det være en absolutt forutsetning for at utenlandsk militærpersonell skal kunne utøve politimyndighet overfor norske sivile at oppdraget skjer under norsk kommando/ledelse», heter det. 

Hvor mye det sivile samfunn blir påvirket av militærøvelsen er foreløpig uavklart, men forsvaret har allerede gitt signal om at det kan bli omfattende. 

– Det er klart at med så mange mennesker og utstyr, så kommer det til å merkes. Soldatene vil synes godt, men vi må prøve ikke å legge for stort press på sivilbefolkningen. Vi må prøve å gjøre det fotavtrykket så lite som mulig, sier viseadmiral Ketil Olsen til NTB. 

Hoveddelen av øvelsen går av stabelen fra 25. oktober til 7. november.   

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021