– Snart overvekt av de som ønsker å skille politi og påtale

Flere og flere politijurister diskuterer et skille, sier leder for Politijuristene. 

– Påtalemyndigheten blir rett og slett glemt, sier Sverre Bromander (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Flere og flere stemmer hos oss er så fortvilet over situasjonen og det systemet som ikke fungerer lenger. Det er nok snart en overvekt av de som ønsker å skille mellom politi og påtale, sier Sverre Bromander, leder for Politijuristene til NRK.

– Påtalemyndigheten får ikke ressurser og blir rett og slett glemt, sier Bromander. 

Riksadvokaten sier til NRK: 

– Jeg registrerer at det er flere som snakker om det nå. Jeg tror det er feil medisin. Det er veldig mange fordeler med den ordningen vi har i dag etter mitt syn. 

– Å skille politi og påtalemyndighet er et spørsmål som kommer opp med ulike mellomrom. Vi i Politidirektoratet mener det tosporede system, hvor påtalemyndigheten er en del av politietaten, er den beste løsningen for befolkningen og samfunnet, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i POD til NRK.