Akademikernes streikeuttak klart – politiet, departementer og tilsyn på listen

Dersom mekling ikke fører frem, vil 1240 medlemmer i staten gå ut i streik opplyser Akademikerne.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Akademikerne)
- Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat (Foto: Akademikerne)

Hovedtariffoppgjøret mellom staten og Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, gikk til mekling tidligere i vår.

23. mai klokken 24 går meklingsfristen ut.

Dersom meklingen hos Riksmekleren ikke fører frem, vil om lag 1240 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik. Akademikerne opplyser at det er medlemmer i disse virksomhetene:

  • Arbeidstilsynet
  • Finansdepartementet
  • Kripos
  • Landbruk- og matdepartementet
  • Mattilsynet
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Oslo Politidistrikt (OPD)
  • Samferdselsdepartementet
  • Statens jernbanetilsyn

Dersom det blir streik, vil blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinkes, skriver Akademikerne i en pressemelding.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten.

- Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.