Brudd: Statsoppgjøret til mekling

Partene kom ikke til enighet.

Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm (Foto: privat)
Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm (Foto: privat)

Det ble i dag klart at Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, og staten ikke kommer til enighet i lønnsoppgjøret. Oppgjøret går derfor til mekling.

- Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat i en pressemelding.

Meklingsfrist 23. mai

Dermed er det klart at det ble brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen og at partene må ha bistand av Riksmekleren.

Meklingsfrist er 23. mai kl. 24.

Riksmekler Hans Wilhem Ruland får nå oppgjøret i staten på sitt bord
(Foto: Tore Letvik)

Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm, henholdsvis leder og nestleder i Juristforbundet Stat, sitter i Akademikerne Stats forhandlingsutvalg og har fulgt forhandlingene tett.

- Staten trenger høy kompetanse og det må det betales for. Akademikernes mål er å minske gapet mellom privat og statlig sektor, og vi er ikke i mål selv om staten hadde et godt oppgjør i fjor. Dette må vi kjempe for videre, sa de to til Juristen i går.

- Kan ikke akseptere

Statens personaldirektør, Gisle Norheim varslet under åpningen av oppgjøret at staten kun ville tilby likelydende hovedtariffavtaler til alle de fire hovedsammenslutningene.

- Statens tilbud til avtalemodell står langt i fra den avtalen vi har i dag, tilbudet inneholder flere elementer som vi ikke kan akseptere, sier Tønnessen Nordli om statens tilbud.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)
Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

I dag er det to avtalemodeller i staten. Akademikerne og Unio har en avtalemodell, YS og LO en annen. Avtalemodellen Akademikerne har i dag gjør at lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger.

- Sentral fordeling av lønnsmidlene har erfaringsvis aldri lønt seg for våre medlemmer, som har utdanning på masternivå. Vi mener også at de lokale partene har bedre forutsetninger for å gjennomføre forhandlinger og prioriteringer som treffer virksomhetens behov, sier Nordli.

Har varslet streik

Nordli har tidligere uttalt at det blir streik hvis Akademikerne ikke får beholde egen avtale.

Hun beskriver forhandlingene som fastlåste.

- Overordnet står partene langt fra hverandre og vi har så langt ikke nærmet oss en løsning, derfor ble det brudd i dag. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, sier hun.

Felles avtale er hovedkrav fra staten

Også de andre hovedsammenslutningene, LO Stat, Unio og YS Stat, gikk til brudd i dag.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) uttaler at hun er skuffet over at det ikke har vært mulig å komme fram til en løsning.

Karianne Tung (Foto: Trond A. Isaksen)
Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung
(Foto: Trond A. Isaksen)

- For staten har det vært viktig at partene kan enes om en felles hovedtariffavtale, og at vi holder oss innenfor frontfagsrammen, sier Tung i en pressemelding.

«Hovudkravet frå staten har vore ein felles hovudtariffavtale for det statlege tariffområde. Dette er viktig for å hindre utilsikta lønsforskjellar for tilsette i same stillingsgrupper i staten. Ein avtale er også viktig for at verksemdene i staten skal kunne handtere den lokale lønspolitikken på best måte», skriver departementet.