– Friske penger til påtale må følge opptrappingsplanen mot vold og overgrep

I en høring på Stortinget understreket Marianne Børseth Steensby betydningen av at påtalemyndigheten tilføres ekstra midler som et ledd i opptrappingsplanen mot vold mot barn og vold i nære relasjoner.

Marianne Børseth Steensby (Foto: Stortinget Nett-TV)
Marianne Børseth Steensby (Foto: Stortinget Nett-TV)

Børseth-Steensby er leder av Politijuristene (PJ), som er organisert i Juristforbundet, og var invitert til å legge fram påtalejuristenes syn på opptrappingsplanen under høringen i Stortingets justiskomite tirsdag. Hun fremhevet betydningen av at det nå er laget en opptrappingsplan for disse sakstypene.

LES OGSÅ: Politijurister må prioritere hardt etter lovendring om voldsalarm

Øker i omfang

– Vi ser at disse sakene øker i omfang og at oppklaringsprosenten dessverre er synkende. Det er derfor veldig viktig at det følger friske penger med opptrappingsplanen, sa Børseth Steensby idet hun henvendte seg direkte til justiskomiteen.

– Som dere vet har påtalemyndigheten i politiet endelig fått sitt eget påtalebudsjett, men opptrappingsplanen inneholder dessverre ingen fordeling av midlene mellom politi og påtale. Ifølge opptrappingsplanen er det avsatt 30 millioner kroner til å avdekke, iretteføre og aktorere internettrelaterte overgrep mot barn. Hvor mye av disse midlene skal avsettes til påtalemyndigheten i politiet?, sa PJ-lederen spørrende. 

Hun fortsatte:

– Det fremgår videre av opptrappingsplanen at det i regjeringens etterforskningsløft for 2024 er avsatt 80 millioner kroner til å styrke etterforskning og påtalemyndigheten. Men hvor mye av denne bevilgningen skal gå til påtalemyndigheten i politiet?

– Hvor mye til påtale?

I sitt innlegg poengterte Børseth Steensby hvor viktig det er at pengene fordeles riktig.

– Det viktigste dere politikere gjør er å fordele pengene mellom ulike institusjoner, mål og tiltak. Det er derfor helt avgjørende for oss at dere politikere beslutter hvor mye av disse nye friske midlene skal gå til påtalemyndigheten i politiet og hvor mye av midlene skal gå til politibudsjettet. Dersom disse sakene skal få en bedre kvalitativ behandling og høyere prioritering i påtalemyndigheten slik dere ønsker, er det helt essensielt at det følger penger med til påtalemyndigheten.

LES OGSÅ: «Omvendt voldsalarm i løse luften»

Hun poengterte at vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner, er noe av de mest komplekse straffesakene påtalemyndigheten jobber med hva gjelder fakta og bevis. Og at det er tidkrevende saker. 

– Det som bekymrer meg som leder av Politijuristene er at påtalebudsjettet for 2024 ikke har tatt hensyn til at vi fikk inn 23.456 flere straffesaker i 2023 enn i 2022. Med en totalportefølje på 328.000 straffesaker fordelt på 1000 påtalejurister har alle påtalejurister i gjennomsnitt i år 328 straffesaker hver. Det er viktig at det etableres et reelt påtal løft. Noen av de friske pengene som følger med opptrappingsplanen må derfor avsettes til påtalemyndigheten i politiet, sa Børseth Steensby.

Justiskomiteen har frist for avgivelse av innstilling i saken den 16. april.