Gir kvinnelige jurister tips om styreverv: – Må jobbe aktivt med å utvide sine nettverk

Juristforbundets kvinneutvalg inviterer jurister, advokater og jusstudenter til panelsamtale, mingling, inspirasjon og tips til hvordan man får styreverv.

Farah Ali (Foto: Bjarne Krogstad/NITO)
Farah Ali (Foto: Bjarne Krogstad/NITO)

Et arrangement 17. oktober, i regi av Juristforbundets kvinneutvalg, tar opp temaet kvinner og styreverv. Bakgrunnen er blant annet et lovforslag om bedre kjønnsbalansen i norske styrer.

"I aksjeselskaper er bare 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, og legger derfor fram krav til kjønnssammensetningen i norske styrer", skriver Regjeringen i forbindelse med lovforslaget.

Forslaget vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen.  

"Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Når første trinn innføres neste år blir det behov for om lag 6 600 nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner", skriver Regjeringen om lovforslaget.

Gjennom arrangementet 17. oktober ønsker Juristforbundets kvinneutvalg å gi kvinnelige jusstudenter, jurister og advokater inspirasjon og tips til hvordan en kan gå frem for å få styreverv.

– Utlyses sjelden eller aldri

Kvinneutvalgets leder Farah Ali, som er advokat og juridisk sjef i NITO, ønsker alle velkommen til arrangementet.  

– Styreverv utlyses sjelden eller aldri. Valgkomiteene og styrelederne jobber gjennom nettverk og mange kvinner er kanskje ikke en del av et styrenettverk. Jeg tror kvinnene må jobbe aktivt med å utvide sine nettverk, svarer hun på spørsmål om hvorfor det er slik at kvinner er underrepresentert i styrer. 

– Jeg tror også at de som rekrutterer ikke har tilstrekkelig kjennskap til, og leter ikke etter, kompetente kvinner. De går dessverre i fastlagte spor og spør gjerne menn man kjenner. Menn foreslår og velger ofte menn. Vi velger ofte de som er lik oss. Med de foreslåtte endringene vil man få fokus på kjønnsbalanse og fremtvinge mange til å tenke nytt, sier hun.

LES OGSÅ:  – Når næringslivet ikke har klart å rekruttere flere kvinner er det nødvendig med lovendring

– Tror du det er noe som holder kvinner tilbake? 

– Usikkerhet for å ikke mestre eller være kompetent nok og ha noe å bidra med. Den “gjengse” oppfatning synes jo også å være at det ikke finnes nok kompetente kvinner. Kvinner generelt har mindre styrekompetanse enn menn, men hvordan skal da den enkelte tørre å tro at hun er god nok? 

– Det kan også være usikkerhet med hensyn til tidsklemma. Vår undersøkelse viste at det fremdeles er stor skjevhet i ansvars- og arbeidsfordelingen i hjem og familie. Det kan være vanskelig å finne tid til engasjement utover arbeid når tiden allerede oppleves fylt opp. Eller at kvinner takker nei til verv fordi de ikke har styrekompetanse eller kompetanse på virksomheten. Og en oppfatning av at alle styreverv er mye jobb som man ikke tror er forenelig med å ha barn. Man kan være redd for å påta seg et verv som man ikke vet helt hva innebærer. Kvinner undervurderer nok seg selv og vegrer seg mer for å kaste seg ut i nye ting enn menn. 

– Må bli flinkere til å si ja

– Har du noen tips?

– Først og fremst må vi kvinner bli flinkere til å si ja når vi blir spurt. Det er også viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man kan bli aktuell til styreverv. Et generelt råd er at man må starte et sted. Det kan være lurt å påta seg styreverv i idrettslag, borettslag eller annet ulønnet verv for å få erfaring. Verv fører til flere verv. 

– Det er også mulig å registrere seg i databaser hos ulike firmaer som rekrutterer til styreverv, som f.eks Amesto People & Culture. De har etablert tiltak for å jobbe målrettet med å finne og utvikle kvinner til norske styrer. Vi er så heldige at Amesto People & Culture deltar på vårt arrangement og det vil være mulig for deltakere å ta en prat med dem. 

Hun slår også et slag for å fremsnakke andre kvinner.

– Foreslå alltid en kvinne, pleier jeg å si. Med det mener jeg ikke at man bare skal foreslå kvinner, men dersom noen spør meg om en dyktig advokat på et felt, så foreslår jeg alltid en mann og kvinne.

Under arrangementet blir det en panelsamtale mellom Yvonne Fosser (administrerende direktør i Amesto People & Culture), Susanne Munch Tore (advokat/partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche), Silvjia Seres (matematiker og selvstendig næringsdrivende bedriftsrådgiver), Kiran Aziz (leder for ansvarlige investeringer i KLP) og Hanne Ringnes Sanne (juridisk direktør i Jæren Sparebank). Panelsamtalen ledes av Heidi Fuglesang (juridisk ansvarlig og advokat ved Høyskolen Kristiania).

Les mer om arrangementet her