Åpnet Rettssikkerhetskonferansen med sterk kritikk av koronarapport

- Svak, mangelfull og skjønnmalende om juss og rettsregler, sier Juristforbundets president Sverre Bromander om koronautvalgets rapport.

Sverre Bromander (Foto: Juristen)
Sverre Bromander (Foto: Juristen)

I dag går Rettssikkerhetskonferansen 2023 av stabelen – med ulike debatter, foredrag og ikke minst utdeling av Rettssikkerhetsprisen.

Juristforbundets president Sverre Bromander åpnet konferansen med en tale der han poengterte at konferansen handler om rettssikkerhet, rettsstat og demokrati.

Han tok blant annet for seg hvordan rettssikkerheten ble håndtert under koronapandemien. Juristforbundet har nylig levert høringssvar til rapporten fra koronautvalget.

- Dessverre er rapporten svak, mangelfull og skjønnmalende om juss og rettsregler. Myndighetene må foreta en full offentlig gjennomgang av jussens samlede rolle i krisehåndteringen vi nettopp har lagt bak oss, sier Bromander.

Under koronapandemien i 2020 fikk «Den norske rettsstaten» Rettssikkerhetsprisen, og juryen for prisen skrev den gang at krisehåndteringen hadde satt rettsstaten på prøve.

Bromander pekte i sin tale på at høringsinstituttet ble klart svekket under pandemihåndteringen.

- Individets rettigheter ble skjematisk vurdert. Og mange steder ble juristene satt på sidelinjen som beskyttere av befolkningens rettssikkerhet. Ikke minst i kommunene. Kvaliteten på beslutningsgrunnlaget for forskrifter og andre vedtak ble for svakt. Nasjonalt, men ikke minst lokalt. Mangelfull kvalitet på beslutningsgrunnlag reduserer også muligheten for kontroll, sier Bromander.

Grunnloven

Han var svært kritisk til å åpne for å endre Grunnloven ved kriser.

- Rapporten åpner for å endre Grunnloven, slik at det blir lettere å gjøre unntak fra lovene i krisesituasjoner. Fordi Grunnloven visstnok skal «stå i veien» for å håndtere en pandemi.

Grunnloven har stått seg gjennom en rekke kriser siden 1814, sa Bromander.

Sverre Bromander (Foto: Juristen)
Sverre Bromander åpnet Rettssikkerhetskonferansen (Foto: Juristen)

- Prinsippene i Grunnloven er der av en grunn og de må stå. Med det mener jeg at våre grunnleggende rettigheter ikke kan eller skal defineres på «hjemme-alene-fester» hvor juristene ikke er invitert. Vi jurister skal ikke dyttes bort i et hjørne og bare lage regelverket på kortest mulig tid for å hensynta noen få og kortsiktige interesser.

Han sa at pandemien langt på vei ble håndtert gjennom jussen, men at reglene ble laget av «omtrent alle andre enn jurister, og gjerne med minimal forståelse for grunnleggende rettigheter».

Årets prisvinnere

Under konferansen deles også Rettssikkerhetsprisen ut. Den går i år til Halvard Sivertsen, Lars Mikkel Tronsrud og Bjørn Olav Jahr.

- Det er et imponerende arbeid de har lagt ned. De har utvist i praksis hva rettssikkerhet er. Til og med når alle andre som har dette som oppgave, svikter. Til og med når de som har dette som oppgave kanskje kjemper imot, sa Bromander om årets prisvinnere.

Les mer om årets mottakere av Rettssikkerhetsprisen her