Rettshjelploven: - Vil være et ganske langt skritt i riktig retning

Juristforbundets president mener forslaget til endring i rettshjelploven er et viktig skritt – og venter spent på fortsettelsen.

Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)
Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

I regjeringens forslag til endringer i rettshjelploven, som ble lagt frem i dag, foreslås en ny modell for den behovsprøvde rettshjelpen og at den øvre grensen for rettshjelp justeres årlig i tråd med folketrygdens grunnbeløp.

Med endringene som nå foreslås, anslår man at antallet husholdninger som faller inn under ordningen, øker fra om lag 16 prosent til 33 prosent, ifølge regjeringen.

Les også: Forslag til endringer i rettshjelploven lagt frem - vil utvide ordningen

- Dette ser i utgangspunktet til å være en kraftig forbedring av antallet som kan kvalifisere til rettshjelp. Det kan bidra til en mer forutberegnelig ordning økonomisk sett. Og at flere får det som for dem er en helt nødvendig rettshjelp. Det vil være et ganske langt skritt i riktig retning, selv om vi nok ønsker oss enda noen skritt til, uttaler Juristforbundets president Sverre Bromander til Juristen.

Les også: - Det er et linjeskifte å knytte inntektsgrensen til 5 G

Arbeidsgruppe for førstelinjetjeneste

Han sier borgernes tilgang til rettshjelp er et prioritert område for Juristforbundet.

- Dette er noe som vi følger tett, og vi kommer å opprettholde trykket under Stortingets behandling. Juristforbundet vil nå gå nøyere inn i enkelthetene i forslaget.

Nå venter han på fortsettelsen - departementet påpeker at lovforslaget skal behandles av Stortinget og at de i mellomtiden arbeider med de øvrige forslagene fra Rettshjelputvalget.

- Vi venter selvfølgelig også i spenning på rapporten fra arbeidsgruppen som skal se på mulighetene for etablering av en førstelinjetjeneste, sier Bromander.

Les også: Enighet om behov for førstelinje for rettshjelp – men ikke om hvem som skal delta