Holter og Holmøyvik inn i juryen for Rettssikkerhetsprisen

Katrine Holter og Eirik Holmøyvik er nye medlemmer i juryen.

Katrine Holter og Eirik Holmøyvik (Foto: Politihøgskolen/Kim E. Andreassen, UiB)
Katrine Holter og Eirik Holmøyvik (Foto: Politihøgskolen/Kim E. Andreassen, UiB)

Rettssikkerhetsprisen, som er opprettet av Juristforbundet, retter fokus mot rettssikkerhet i alle deler av samfunnet og har vært delt ut hvert år siden 2006.

Juryen for prisen utnevnes av Juristforbundets hovedstyre. I år er det utnevnt to nye jurymedlemmer, melder forbundet - Katrine Holter og Eirik Holmøyvik. De erstatter lagdommer Susann Funderud Skogvang og førsteamanuensis Anine Kierulf, som nå går ut av juryen.

Katrine Holter er dr. juris og arbeider som førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Hun var tidligere forsvarsadvokat hos Advokatfirmaet Sulland. 

Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, der han forsker og underviser i statsrett, menneskerettigheter og rettshistorie. Siden 2016 har han vært møtende norsk varamedlem i Veneziakommisjonen.

Deles ut i oktober

Juryen består dermed av:

  • Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende
  • Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Katrine Holter, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Monica Mæland, adm.dir. Bergen Næringsråd, tidl. advokat i Schødt og justisminister
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i advokatfirmaet Lund & Co DA, leder av Advokatforeningen

Årets pris deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 18. oktober.

I fjor fikk fotballpresident Lise Klaveness og Tromsø Idrettslag prisen for sin innsats for menneskerettigheter innen idretten. Blant tidligere vinnere er Maria Hessen Jacobsen, Randi Rosenqvist, Tor Aksel Busch, Tore Sandberg, Carsten Smith og Ada Sofie Austegard.

Frist 11. mai

Fristen for å nominere kandidater til årets pris er 11. mai, opplyser Juristforbundet. Alle kan nominere kandidater til prisen, som er på 100 000 kroner. 

Rettssikkerhetsprisen skal etter reglene tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde, arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser, bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket, og bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Les mer om Rettssikkerhetsprisen her