Rapport om statsforvalterembetene ut på høring

Kommunalministeren ber om synspunkter på rapport om sammenslåtte statsforvalterembeter.

Sigbjørn Gjelsvik (Foto: Trond A. Isaksen)
Sigbjørn Gjelsvik (Foto: Trond A. Isaksen)

Statsforvalterne fikk en ny geografisk inndeling 1. januar 2019 – da 18 embeter ble til 10. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) konkluderer i en evaluering med at dagens statsforvalterstruktur fungerer godt og at sammenslåingene har hatt en positiv innvirkning på hvordan statsforvalteren ivaretar sine ulike roller.  

Men kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier endringer i fylkesinndelingen gjør det naturlig å også vurdere hvorvidt det bør gjøres endringer i inndelingen av statsforvalterembetene.

- Evalueringen fra DFØ er et viktig grunnlag for vurderingen, men også andre momenter vil inngå, sa han da rapporten ble lagt frem i oktober.

Nå blir rapporten sendt på høring.

– Som følge av endret fylkesinndeling blir det gjort en vurdering av endring i inndelingen av statsforvalterembetene. Før vi tar en avgjørelse i saken ønsker jeg et så bredt forankret beslutningsgrunnlag som mulig, sier Gjelsvik i forbindelse med høringen.

– Med unntak av Oslo og Akershus, så har statsforvalterembetene tidligere fulgt samme geografiske inndeling som fylkene. Jeg ønsker at innbyggere, kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere og andre samarbeidspartnere skal få mulighet til å gi sine innspill, før vi bestemmer den framtidige strukturen på embetene, sier Gjelsvik i en pressemelding.

Fristen for å gi høringsinnspill er 27. januar 2023.

I sin evaluering fant DFØ at sammenslåingene har hatt en særlig positiv effekt på statsforvalteren som rettssikkerhetsinstans. 

«DFØ finner få grunner til at fylkeskommunens inndeling bør definere statsforvalterens inndeling», heter det. 

«Tilgang på kompetanse og muligheter for å utvikle solide fagmiljøer er viktigere for statsforvalterens oppgaveløsning enn sammenfallende inndeling med fylkeskommunen», skriver DFØ i sin evaluering. 

Hallvard Øren i Statsforvalterjuristene sa i oktober at den positive evalueringsrapporten bør gjøre det vanskelig å skulle sette i gang en ny omorganisering.

– Vi i Statsforvalterjuristene er nå spente på hva regjeringen vil gjøre. Rapporten er tydelig på at dagens organisering av embetene er fornuftig, og fokuserer særlig på statsforvalterne som rettssikkerhetsinstans, sa Øren.