– Juridisk kompetanse lokalt er en forutsetning for å nå politikernes mål

Nyvalgt visepresident i Juristforbundet, Benedicte Gram-Knutsen, møtte i dag Høyres fraksjon i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. 

F.v. Anne Kristine Linnestad, Benedicte Gram-Knutsen og Mari Holm Lønseth (Foto: Juristforbundet)
F.v. Anne Kristine Linnestad, Benedicte Gram-Knutsen og Mari Holm Lønseth (Foto: Juristforbundet)

Benedicte Gram-Knutsen uttrykte bekymring over det hun mener ser ut til å være manglende interesse fra myndighetene for å kartlegge behovet for juridisk kompetanse i kommune- Norge.

– At statsråden med ansvar for å sikre innbyggerne de velferdstjenestene og rettssikkerheten de fortjener kun viser til det kommunale selvstyret og Juristforbundets egne tall over juristdekningen i kommune- Norge holder ikke, sa Gram-Knutsen i sitt møte med stortingspolitikerne onsdag formiddag.

Bakgrunnen for møtet var regjeringens svar på spørsmål om behovet for jurister i kommunene og som Juristforbundet tidligere hadde initiert. 

I oktober skrev kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at departementet ikke har en oversikt over hvor mange jurister som er ansatt i kommunene – og han viste til Juristforbundets undersøkelse om juristdekning, meldte Juristen den gang.

– Tilgjengelig og god juridisk kompetanse

Gram-Knutsen har de siste årene ledet Juristforbundets kommuneprosjekt, som har som mål å kartlegge og påpeke behovet for økt juristdekning i kommune-Norge - som forutsetning for velferdsstaten og økt rettssikkerhet for befolkningen. 

Et bakteppe er både siste tids rettsskandaler og den siste Riksrevisjonsrapporten om manglende dokumentasjon i det kommunale barnevernet.

– Riksrevisjonens rapport om manglene i det lokale barnevernsarbeidet er et nytt eksempel på at behovet for tilgjengelig og god juridisk kompetanse lokalt er en forutsetning for å nå politikernes mål om å sikre befolkningens rettigheter og rettssikkerhet, sa hun.

Utrede forliksrådsordningen

Gram-Knutsen kom også med en oppfordring om at Stortinget må sørge for at det skjer en full utredning av forliksrådsordningen. Spørsmålet ligger nå til behandling i Stortinget gjennom et såkalt representantforslag fra Venstre.

LES OGSÅ: Krever evaluering av forliksrådsordningen: – Ikke rettssikker nok

– Jeg har etter dagens møte håp om at Stortingets partier på tvers samler seg om å utrede ordningen med forliksråd som etter vår oppfatning ikke er rettssikker nok, er underfinansiert og på sett og vis er et stebarn i rettsstaten, sa hun.