Mehl om oppnevningspraksis: ­­­­­- Naturlig at behov for lov- eller forskriftsendringer vurderes

Justisministeren er positiv til gjennomgang av systemet for oppnevnelse av faste forsvarere og bistandsadvokater.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)
Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Det er i et svar på spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun er positiv til at Domstoladministrasjonen (DA) nedsetter en arbeidsgruppe for å gjennomgå systemet for oppnevnelse av faste forsvarere og bistandsadvokater.

- Det er naturlig at spørsmålet om behov for lov- eller forskriftsendringer vurderes i lys av arbeidsgruppens rapport, skriver Mehl.

På spørsmål om oppnevningspraksisen i dag omfattes av forvaltningsloven og offentlighetsloven, sier hun at Lovavdelingen tidligere har vurdert om antakelse av faste forsvarere utløser klagerett etter forvaltningsloven. Konsekvens av den vurderingen er at «forvaltningsloven ikke gjelder direkte for slike saker». Også i Offentleglova er det et lignende unntak det vises til.

LES OGSÅ: Juristforbundet ber DA om å bli involvert i arbeidsgruppe om oppnevninger

I sitt spørsmål til ministeren viser Ingvild Wetrhus Thorsvik blant annet til at det blant Juristforbundets medlemmer «hersker adskillig skepsis og misnøye med måten ordningen praktiseres på i dag». 

Ved alle domstoler er det antatt et antall faste forsvarere og bistandsadvokater og det er Domstolsadministrasjonen (DA) som formelt oppnevner dem etter at vervene lyses ut på vanlig måte. 

Vervene oppnevnes på åremål, og er for mange advokater svært viktige for å sikre et inntektsgrunnlag i åremålsperioden påpeker Thorsvik.

Næringsdrivende advokater i Juristforbundet har lenge vært kritiske til måten oppnevning av faste forsvarere og bistandsadvokater skjer på.