Må svare om åpenhet ved advokatoppnevninger

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) spør justisministeren om oppnevningspraksis av faste forsvarere og bistandsadvokater omfattes av forvaltningsloven og offentlighetsloven.

F.v. Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) (Foto: Stortinget/Justisdepartementet)
F.v. Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) (Foto: Stortinget/Justisdepartementet) 

– Mener statsråden at oppnevningspraksisen av faste forsvarere og bistandsadvokater omfattes av forvaltningsloven og offentlighetsloven, og hvis ikke vil hun vurdere eventuelle lovendringer for å sikre innsyn og åpenhet i oppnevningsprosessen?

Det spør Ingvild Wetrhus Thorsvik i et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Thorsvik sitter i Stortingets justiskomité for Venstre.

Hun viser blant annet til at det blant Juristforbundets medlemmer «hersker adskillig skepsis og misnøye med måten ordningen praktiseres på i dag». 

Ved alle domstoler er det antatt et antall faste forsvarere og bistandsadvokater og det er 
Domstolsadministrasjonen (DA) som formelt oppnevner dem etter at vervene lyses ut på vanlig måte. 

Vervene oppnevnes på åremål, og er for mange advokater svært viktige for å sikre et inntektsgrunnlag i åremålsperioden påpeker Thorsvik.

«Gjeldende forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater inneholder ingen saksbehandlingsregler for selve antakelsen. Det praktiseres heller ikke klage- og innsynsrett», skriver hun i sin begrunnelse for spørsmålet, der det ennå ikke foreligger noe svar fra statsråden.

– Manglende innsyn

Næringsdrivende advokater i Juristforbundet har lenge vært kritiske til måten oppnevning av faste forsvarere og bistandsadvokater skjer på.

– Ordningen er betenkelig både faktisk og juridisk. Faktisk fordi manglende innsyn og klagerett skaper tvil om at det er de beste advokatene med tid til å utføre sitt personlige verv som oppnevnes, sier Lise Reiersen, leder for Forum for næringsdrivende i Juristforbundet.

– Justisdepartementet har over flere år forholdt seg passivt til en antagelse om at forvaltningslovens og offentlighetsloven saksbehandlingsregler ikke gjelder for disse oppnevningene. Det mener vi er feil, sier Anders Schrøder Amundsen, leder for Juristforbundet Privat.

De mener også at oppnevningspraksisen er uklar sett opp mot anskaffelses- og statsstøtteregelverket når Domstolsadministrasjonen anskaffer juridiske tjenester avgrenset til et bestemt antall advokater.

LES OGSÅ: Juristforbundet ber DA om å bli involvert i arbeidsgruppe om oppnevninger