Her kan det bli streik til uken

Akademikerne varsler streikeuttak i en rekke virksomheter i stat og kommune dersom det ikke blir enighet i meklingen i lønnsoppgjøret.

140 personer er tatt ut i streik ved Oslo rådhus. Foto: Tuva Bønke Grønning
(Illustrasjonsfoto: Tuva Bønke Grønning)

Etter at det ble brudd i lønnsoppgjøret i både stat og kommune gikk disse oppgjørene til mekling i begynnelsen av mai. Oppgjørene i staten, KS-området og i Oslo kommune har frist 23. mai klokken 24.00.

Det betyr at første mulige streikedag er tirsdag 24. mai.

Stat

I statlig sektor har Akademikerne varslet at over 1350 av deres medlemmer går ut i streik dersom det ikke blir enighet under meklingen. I første omgang i disse virksomhetene:

  • Forsvarets forskningsinstitutt 
  • Helsedirektoratet
  • Oslo politidistrikt
  • Skatteetaten
  • Tolletaten 
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet

«En eventuell streik kan bli trappet opp på et senere tidspunkt. Da vil flere medlemmer tas ut og nye virksomheter i staten blir berørt», skriver Akademikerne. 

Kommune

I kommunal sektors KS-område melder Akademikerne at man avventer utviklingen i meklingen før det eventuelt offentliggjøres hvem som tas ut i streik.

I Oslo kommune, som er eget tariffområde, varsler Akademikerne at 147 medlemmer kan bli tatt ut i streik.

Det gjelder både jurister, psykologer, lektorer, samfunnsvitere, arkitekter, leger, tannleger, økonomer, teknologer og ingeniører i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Helseetaten i Oslo.