Brudd i lønnsoppgjøret i både stat og kommune

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor går til mekling.

Lønnsoppgjøret kommune (Foto: Juristen)
Fra oppstart av lønnsoppgjøret kommunesektoren F.v. Tonje Leborg i Akademikerne, Steffen Handal i Unio, Mette Nord i LO og arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS (Foto: Juristen)

Det er brudd mellom partene i lønnsoppgjøret både i staten, KS-området og i Oslo kommune.

Alle oppgjørene går til mekling hos Riksmekleren. 

Meklingene starter opp mandag 2. mai - med frist 23. mai klokken 24.00. Det betyr at første mulige streikedag er tirsdag 24. mai.

Slik kommenterer Akademikernes forhandlingsledere i de ulike sektorene bruddet:

Staten

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, i en pressemelding. 

Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne - Stat (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

– Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier hun.

 – Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun.

LES OGSÅ: Lønns­oppgjøret i staten: – Krevende og spennende innspurt

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

KS-omrrådet

– Vi har vært løsningsorienterte, men i år er det viktig med et godt oppgjør for våre medlemmer. Arbeidsgivers tilbud var ikke godt nok, sier Tonje Leborg, som leder Akademikerne kommune. 

– Norsk økonomi går godt. I tillegg står vi overfor store kompetansebehov i kommunene. Kombinert med høye priser er det både rom og behov for et godt lønnsoppgjør, for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde dyktige folk med høy kompetanse også i konkurranse med privat sektor, sier Leborg i en pressemelding.

Hun forteller at bruddet er basert på en helhetsvurdering av tilbudet.

Oslo kommune

Erik Graff er forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune (Foto: Juristforbundet)

– Vi gikk inn i forhandlingene med mål om en enighet, men samlet sett var ikke kommunens tilbud godt nok, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo Erik Graff.

– Norsk økonomi går godt til tross for krisene i verden. I år er det et behov for reallønnsvekst, men Oslo kommune ville ikke innfri det kravet dessverre. Nå håper vi Riksmekleren kan hjelpe oss videre, sier Graff.