Nye regler for hjemmekontor

Akademikerne savner flere avklaringer i den reviderte hjemmekontorforskriften.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Akademikerne)

Regjeringen har i dag fastsatt revidert hjemmekontorforskrift. Endringene trer i kraft 1. juli i år. Blant annet blir arbeidstidsreglene for fast hjemmearbeid endret, slik at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid.

Det følger også noen særregler for hjemmearbeid av forskriften og dessuten noen tydeliggjøringer – som at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte, melder Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Akademikerne etterlyser avklaringer

Arbeidstakerorganisasjonene har etterlyst endringer, men blant andre Akademikerne peker på at flere forhold fortsatt ikke er tatt tak i fra regjeringens side.

Det gjelder spørsmål som om folk er forsikret dersom det skjer en ulykke på hjemmekontoret. eller om hvem som skal dekke utgiftene til hjemmekontoret. Statsråd Marte Mjøs Persen sier at mange forhold må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen.

Konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, sier til Aftenposten at hun er overrasket over at regjeringen lar være å ta tak i reglene for dekning av arbeidsutstyr på hjemmekontor og at «hjemmekontor ikke skal være et tapsprosjekt for de ansatte».

– Verst er det i offentlig sektor der over halvparten ikke har fått noe dekket, sier hun til avisen.

Akademikerne er også misfornøyd med at regjeringen ikke avklarer og fjerner usikkerheten om yrkesskadeforsikring gjelder ved hjemmekontor og at det er på tide å gjøre skattereglene nøytrale, slik at de er uavhengig av om man jobber fra kontoret eller hjemme.