Mai Linn Olsen (29) er juridisk rådgiver på Sjø­forsvarets fregatt i Middel­havet

Militærjuristen er en del av besetningen på KNM Fridtjof Nansen, som denne vinteren er integrert i en amerikanske hangarskipsstyrke, og som er holdt igjen i Middelhavet grunnet situasjonen i Ukraina.

Mai Linn Olsen (Foto: Sjøforsvaret)
Militærjurist Mai Linn Olsen har grad som kapteinløytnant (Foto: Sjøforsvaret)

Mai Linn Olsen forteller i et intervju, som Juristen har fått tilsendt fra Sjøforsvarets pressebefal, om hvordan det er å være juridisk rådgiver i den amerikanske hangarskipsstyrken «Carrier Strike Group 8» i Middelhavet.

– Situasjonen har utviklet seg negativt etter at vi startet oppdraget i slutten av desember, sier militærjuristen som er den norske skipssjefens nærmeste juridiske rådgiver i Middelhavet.

Hun er den del av besetningen på KNM Fridtjof Nansen, som denne vinteren er integrert som en del av hangarskipsstyrken, USS Harry S. Truman Carrier Strike Group.

– Mitt oppdrag er i det daglige å støtte under operasjonsplanlegging og øvelser, samt å støtte skipssjefen til å ta riktige beslutninger innenfor rammene av hva vi har lov til, både når det kommer til bilateralt avtaleverk mellom Norge og USA, nasjonale engasjementsregler og internasjonal folkerett, sier hun i intervjuet med Sjøforsvarets pressebefal.

– Situasjonen har utviklet seg negativt etter at vi startet oppdraget i slutten av desember, sier Mai Linn Olsen (Foto: Sjøforsvaret)

I tillegg til å være skipssjefens nærmeste rådgiver, er hun også bindeledd mellom den amerikanske staben om bord på hangarskipet USS Harry S. Truman, Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) og Forsvarsdepartementet, når det gjelder juridiske utfordringer eller avklaringer knyttet til Norges deltakelse i Carrier Strike Group 8, opplyser Sjøforsvaret.

Før oppdraget var Olsen med å utarbeide avtaleverket som danner grunnlaget for den norske deltakelsen i hangarskipsstyren - det såkalte «Memorandum of Understanding».

Ukraina

Det var i august i fjor at Mai Linn Olsen skiftet ut kontoret i Bergen med en fregatt som har vært både hennes hjem og kontor det siste halvåret. Først gjennom tre måneder på opptrening og sertifisering i USA, før de dro ut sammen med hangarskipsstyrken i begynnelsen av desember i fjor, ifølge Sjøforsvaret.

KNM Fridtjof Nansen og hangarskipstyrken var i utgangspunktet på vei til Midtøsten for en planlagt utplassering, men oppdraget ble endret, og flåtestyrken ble holdt igjen i Middelhavet av amerikanske myndigheter grunnet situasjonen i Ukraina, opplyser Sjøforsvaret.

– Må stole på egne vurderinger

Mai Linn Olsen forteller at hun hadde erfaring fra Forsvaret før hun startet på jusstudiet, men at dette var ikke en karrierevei hun hadde sett for seg da hun ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2019.

Mai Linn Olsen klar for å ta imot sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, på marinebasen i Norfolk, Virginia, USA. I bakgrunnen ligger hangarskipet USS Harry S. Truman. (Foto: Sjøforsvaret)

– Dette var ganske fjernt den gangen, men en slik mulighet til å få operativ erfaring med juridiske problemstillinger som oppstår i en internasjonal innsats, får man ikke så mange ganger i livet. Jeg måtte bare gripe den med begge hender, sier hun og forteller om et stort ansvar.

– Som den eneste juridiske rådgiveren om bord på et krigsskip i en operasjon, må man stole på egne valg og vurderinger. Det er ikke alltid det er tid å ringe hjem.

Olsen forteller om stor variasjon innenfor hvilke rettsområder hun jobber med når hun er på kontoret på land.

– Ingen hverdag er lik, men typiske rettsområder som ofte går igjen er erstatningsrett, arbeidsrett, personvern og generell forvaltningsrett. I tillegg er det en del oppgaver knyttet til det som skiller seg mest fra det man fokuserte på jusstudiet – nemlig den militære jussen, sier hun i intervjuet med Sjøforsvarets pressebefal.