Sender ut årets lønns­undersøkelse for jurister

– Bruken av Juristforbundets lønnskalkulator har økt betraktelig, sier forbundets analyseansvarlig Line Egeland, som nå skal i gang med årets lønnundersøkelse. 

illustrasjonsfoto (Foto: iStock)
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Juristforbundet sender årlig ut en lønnsundersøkelse blant sine medlemmer, for å kartlegge juristers lønnsnivå. Undersøkelsen sendes ut til forbundets yrkesaktive medlemmer i januar hvert år, og viser lønnsnivå og lønnsutvikling for de aller fleste yrkesgrupper av jurister - både i privat og offentlig sektor.

Årets undersøkelse ble sendt ut ut tirsdag 11. januar.

På bakgrunn av undersøkelsen lages Juristforbundets lønnskalkulator, som inneholder lønnsopplysninger fra over 7000 jurister.

– Kalkulatoren er svært mye brukt, både av medlemmer når de skal skifte jobbe eller forhandle lønn og blant tillitsvalgte i lønnsforhandlinger, sier analyseansvarlig Line Egeland i Juristforbundet.

Dette eksemplet fra lønnskalkulatoren viser hva jurister som jobber i «Justis- og beredskapsdepartementet», «Politietaten» som «Seniorrådgiver» tjente i 2020.

Hun forteller at kalkulatoren i fjor ble utvidet betydelig, særlig for stillinger i statlig sektor.

– Her finnes nå alle departementsområder med tilhørende virksomheter, samt de aller fleste typer av stillinger. Det er nå enkelt å finne lønnsopplysninger for egen gruppe, eller for grupper man ønsker å sammenlikne seg med, sier Egeland.

– Etter endringene ser vi at bruken av kalkulatoren har økt betraktelig og det har vært en dobling av antall brukere sammenliknet med året før. Det betyr at kalkulatoren oppleves som mer relevant for flere.

Hun oppfordrer til god respons på undersøkelsen som nå er på vei.

– Ved å delta i undersøkelsen bidrar du til at vi får god og riktig statistikk som medlemmer i alle sektorer og stillingsnivåer kan bruke i lønnsforhandlinger og/eller ved bytte av jobb. Nyutdannede får også et godt grunnlag for å forhandle fram riktig inngangslønn, sier Egeland.