Foto: iStock
Foto: iStock

Gjenåpning av straffe­saker: 30 prosent på grunn av tilregnelighet

En stor andel straffesaker er gjenopptatt fordi det i ettertid kommer frem at gjerningspersonen har vært psykotisk.

Tirsdag, 4. januar 2022 - 8:07

Det er ABC Nyheter som har gjennomgått Gjenopptakelseskommisjonens statistikk fra de siste femten årene; den viser at rundt 30 prosent av de begjæringene som helt eller delvis ble tatt til følge, skjedde på grunn av nye funn rundt domfeltes tilregnelighet.

Det dreier seg om 74 slike saker - 42 av dem omhandlet seksual- og voldsforbrytelser, og to av dem var drapssaker.

Det omhandlet også vinningssaker, narkotikaforbrytelser, trusler og brudd på vegtrafikkloven.

I nesten alle sakene har den domfeltes tilregnelighet blitt undersøkt i forbindelse med nye straffesaker begått på et senere tidspunkt, melder ABC Nyheter.

I disse nye sakene har vedkommende blitt erklært utilregnelig, og en sakkyndig har ment at det er stor sannsynlighetsovervekt for at psykosen har vart i flere år. På bakgrunn av dette begjærer vedkommende sine tidligere straffesaker for gjenopptatt.

Rettspsykiater og sakkyndig Pia Jorde Løvgren sier til ABC Nyheter at rus, kapasitetsmangel i sykehus og kunnskap om hvordan psykose utvikler seg, er viktige årsaker til at det ikke fanges opp tidligere.

Forvaringsdømte

Psykiater Randi Rosenqvist, som ifjor fikk Rettssikkerhetsprisen sammen med advokat Maria Hessen Jacobsen, har i mange år vært sterkt engasjert i hvordan alvorlig psykisk syke innsatte behandles og har blant annet jobbet for å få forvaringsdommene til mange psykotisk syke omgjort til dom på tvungent psykisk helsevern.

I et intervju med Juristen ifjor høst, fortalte Rosenqvist at hun har gått gjennom alle forvaringsdommer fra 2009 og frem til i dag for å se om tilregnelighets­spørsmålet har vært riktig vurdert av de rettspsykiatrisk sakkyndige.

– Jeg fant at fem prosent av de som ble dømt til forvaring i stedet skulle vært dømt til tvungent psykisk helsevern på grunn av utilregnelighet. Etter mine beregninger har omtrent to av de som hvert år dømmes til forvaring vist så alvorlige avvik og store psykotiske symptomer at de burde vært funnet utilregnelige, sa Rosenqvist.

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022