Samler klimainteresserte jusstudenter

Da jusstudenten Anders Stokka Meling oppdaget at det ikke fantes noen klimarettsgruppe blant studentene i Bergen i fjor høst, bestemte han seg for å starte opp sin egen.

Anders Stokka Meling studerer rettsvitenskap i Bergen. Foto: Privat
Anders Stokka Meling studerer rettsvitenskap i Bergen. Foto: Privat

Meling begynte med å snakke med andre studenter som var interessert i klima- og miljørett og fikk med seg noen av dem på å starte opp studentgruppa Enviro. Formålet er å rette fokus på miljø- og klimarettslige problemstillinger, særlig globale, som vi som samfunn står overfor.

– Hovedgrunnen til at jeg startet Enviro var at jeg så at det var et tomrom. Det fantes ingen slik gruppe, så da tok jeg tak i det. Det var på tide, mener han.

Meling opplever at mange av medstudentene har et personlig engasjement rundt klimautfordringene.

– Jeg opplever at mange engasjerte. Det er på mange måter litt sekundært hva du personlig mener om klimakrisen – klima- og miljørett blir viktigere og større uansett, og noe jurister bør være oppdatert på, mener han.

Denne saken ble publisert i Juristens temautgave om klima- og miljørett - les flere av sakene her

Skapte engasjement

Da Meling, som nå studerer på tredje året, begynte på jusstudiet var han allerede opptatt av klima og miljø, men forteller at han til å begynne med slet litt med å forstå samspillet med jussen.

– Jeg syntes det var interessant, men forstod ikke helt hvordan det var relevant for min fremtidige karriere som jurist. I flere av de obligatoriske fagene kom det drypp av saker som omhandlet klima, men samspillet mellom jussen og utviklingen kom ikke så godt frem, og man fikk inntrykk av at det ikke var så sentralt, mener han.

Senere i studiet, spesielt når blant valgfagene på femte studieår, er det mer å velge i, påpeker Meling, som opplever tilbudet ved fakultetet som spennende. Han er imidlertid opptatt av å vekke interessen hos studentene tidligere enn mot slutten av studiet.

Han opplevde også at dommen i klimarettssaken skapte stort engasjement, og at saken åpnet øynene til mange av medstudentene for klimarett. I etterkant har flere studenter tatt kontakt for å høre hvordan de kan være med og bidra i Enviro.

Studentgruppa startet formelt sett opp sitt arbeid 1. januar i år, og er en del av juristforeningen i Bergen. I dag har de rundt 120 medlemmer, og ble raskt en av de største studentgruppene på fakultetet.

– Denne høsten har vi også kunnet holde flere fysiske arrangementer, noe som oppleves veldig positivt, forteller Meling.

Foredrag og debatter

Et av målene med gruppa er å skape et aktivt miljø hvor studentene kan diskutere på det Meling kaller et litt mer «nedpå nivå».

– Vi har hatt fokus på foredrag og debatter, og har til å begynne med konsentrert oss om temaer som tegner litt brede strøk. Vi har valgt temaer som vi vet har stor allmenn interesse. Et eksempel er et foredrag om klima og menneskerettigheter, noe vi ser mange har et forhold til og er interessert i. vi håper det kan skape interesse for andre klimarettslige problemstillinger videre, sier han.

Neste år skal Enviro få nytt styre og invitert på flere arrangementer, blant annet en klimafestival i Bergen.

– Det går vel ikke en dag uten om at man leser eller hører om det grønne skiftet. Det er en viktig utvikling i samfunnet, og jussen spiller en viktig rolle også der, som på andre områder, sier Meling.

Selv synes han klimaspørsmålene blir mer og mer spennende jo mer han setter seg inn i det, og ser helt klart for seg en jobb etter studiene som på et vis handler om klima eller miljø.

– Det skjer utrolig mye spennende i det offentlige, og så er det oppblomstringen av rendyrkede klima- og miljøadvokatfirmaer. Jeg synes også det er utrolig spennende med det rent teoretiske, og drømmer også litt om en karriere innen akademia, forteller han.

– Mange av disse spørsmålene er så komplekse, og det er tidkrevende å gå helt inn i kjernen. Det er utallige handlinger som fører til problemene vi står i, noe som gjør det vanskelig, for å ikke si håpløst, å ta i bruk tradisjonelle ansvarsregler om årsak-virkning. Ingen har alene ansvaret for klimakrisen. Hvordan skal man løse dette problemet på en god måte rettslig? Slike problemstillinger er veldig spennende, avslutter han. 

Tags