Professor Linda Gröning leder forskningsprosjektet DIMENSIONS (Foto: UiB)

Konferanse om straffe­rettslig utilregnelighet

Hvem skal fraskrives evnen til å være ansvarlig for sine handlinger, og hvorfor? Spørsmålet stilles under en konferanse fredag.

Torsdag, 2. desember 2021 - 7:05

Den norske utilregnelighetsmodellen skal under lupen fredag 3. desember, i regi av forskningsprosjektet DIMENSIONS ved Universitetet i Bergen (UiB).

Jussen er uklar på hvorfor psykosetilstanden er relevant for skyldevnen og konferansen skal bidra til å utvide jussens forståelse av utilregnelighet og forstå psykiske lidelser i straffesaker, forteller arrangøren om konferansen i Bergen, som tilbyr både fysisk og digital deltakelse.

Gjennom et juridisk, filosofisk og psykiatrisk perspektiv vil utilregnelighetsmodellen bli presentert og diskutert.

Mer informasjon om konferansen finner du her

Professor Linda Gröning, som er prosjektleder for DIMENSIONS, har fått penger fra Forskningsrådet til et femårig tverrfaglig prosjekt om hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar. Målet er å utvikle en mer nyansert rettslig forståelse om tematikken.

Uavklarte spørsmål

– Når utilregnelighet kobles til antagelser om psykisk sykdom er det avgjørende at disse antagelser er kunnskapsbasert. Det er ikke alltid tilfelle i dag, sa Gröning til Juristen tidligere i år.

Hun pekte på at det er flere uavklarte spørsmål.

– For eksempel er det ikke klart hvilke svikter som jussen egentlig vektlegger, og hvordan disse kan kobles til ulike psykiske lidelser. Et eksempel er evnen til å planlegge, som ser ut å brukes som et argument for at en gjerningsperson er tilregnelig. Men hvordan forstås den evnen? Og hva med psykotiske gjerningspersoner som planlegger sine handlinger?

– Et annet aktuelt eksempel er grensedragningen mellom sykelige vrangforestillinger og ideologisk overbevisning – hvordan trekkes denne grensen i jussen? Og er det egentlig et normativt eller empirisk spørsmål?

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022