Bygger opp nytt stort volum av lovkommentarer

Karnov har i samarbeid Lovdata meldt seg på i konkurransen om det norske markedet for rettsinformasjon.

F.v. Knut Brundtland og Odd Storm-Paulsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Knut Brundtland i Karnov og Odd Storm-Paulsen i Lovdata. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Lovdata, Gyldendal Rettsdata og Universitetsforlagets Juridika er alle velkjente «verktøy» for norske jurister og advokater. Denne høsten kom også Karnov på banen som ny aktør, gjennom et samarbeid med Lovdata.

Mange husker de gule Karnov-bøkene som lenge fantes i norske juristers bokhyller, men som forsvant da det danske forlaget trakk seg ut fra Norge på slutten av 90-tallet. Nå er Karnov, som er en stor leverandør av rettsinformasjon i Danmark og Sverige, tilbake i Norge gjennom en samarbeidsavtale med stiftelsen Lovdata, som gjør at Karnovs kommentarprodukter er integrert i Lovdata Pro.

– Vi har bygget opp helt nye kommentarutgaver. Det er flere velkjente profiler som skriver, men også mange nye og yngre eksperter. Det er gjort et stort løft, sier Karnovs styreleder Knut Brundtland.

– Dette arbeidet har hatt en enorm fremdrift og volumet har blitt stort. Dette har kommet langt på kort tid, sier Lovdatas direktør Odd Storm-Paulsen.

Andre aktører, som Gyldendal Rettsdata har blant annet Norsk Lovkommentar i sin Rettsdata-portal, og Juridika har sin katalog av faglitteratur. – Blir det tøffere konkurranse om kundene nå?

– De forskjellige plattformene og produktene er ulike og gir deg ulike ting. Lovkommentarer som vi har bygget fra bunnen nå er helt nytt. Det er veldig hyggelig at så mange forteller at de er glade for å være med å skrive, sier Brundtland.

– Det har verdi i seg selv at det kommer flere kommentarer til de samme lover og forskrifter, sier Odd Storm-Paulsen.

EU/EØS-rett

Lovdata-direktøren forteller at samarbeidet med Karnov er interessant fordi det gjennom flere år har blitt etterlyst lovkommentarer på Lovdataportalen.

– Lovkommentarer er forlagsvirksomhet og ikke vårt kjerneområde. Vi har hatt og har et lenkesamarbeid med andre aktører i markedet, som er nyttig for brukerne. Ved at Karnov publiserer direkte på Lovdatas plattform får brukerne av Karnovs kommentarer tilgang til søk og arbeidsverktøy som de allerede har lang erfaring med fra Lovdata Pro, og de slipper å sette seg inn i et helt nytt verktøy.

F.v. Knut Brundtland og Odd Storm-Paulsen. (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Knut Brundtland og Odd Storm-Paulsen. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Lovdata har fra tidligere samarbeidet med både Universitetsforlagets Juridika og Fagbokforlagets arbeidsrett.no.

Knut Brundtland sier Karnov har inngått en tiårs avtale med Lovdata.

– Vi har valgt Lovdata fordi det er det mest relevante stedet å jobbe med rettskilder for oss, sier han.

Brundtland mener kommentert EU-rett blir et viktig bidrag. 

– Jeg vil trekke fram vår tilgjengeliggjøring av EU/EØS-rett. Jeg har i over tjue år undret meg over hvor lite innarbeidet dette er i norske juristers tankegang. De fleste jurister er generalister og EU/EØS-rett er noe det er viktig å tenke gjennom og ha med seg hele veien. Å kunne EU-rett er en trumf i kortstokken for en advokat. Den såkalte NAV-skandalen illustrerer jo viktigheten av det.

– Hvilke erfaringer tar dere med fra Danmark og Sverige?

– Det går på systematikk, arbeidsform og teknologi. Over tid ser jeg for meg interaksjon mellom forfattere fra ulike land og også et nordisk analysemiljø. Det er mange felles berøringspunkter, sier Brundtland.

– Behov for veiledning

I 2016 mottok stiftelsen Lovdata Rettssikkerhetsprisen for sitt arbeid med å styrke rettssikkerhet og likhet for loven gjennom økt innsikt i lov- og regelverk. – «de fleste rettsanvendere kan i dag vanskelig tenke seg en hverdag uten Lovdata», sa juryen for prisen den gang.

– Å gjøre rettskilder tilgjengelig handler om rettssikkerhet. Advokater og jurister må ha gode systemer for dette og sammen setter vi nå en ny standard for publisering og presentasjon av lovkommentarer, sier Odd Storm-Paulsen.

– Hva med tilgang for flere?

– Vi har en viktig rolle også utenfor det profesjonelle markedet. Lovdata har nær femti millioner oppslag i året på de åpne sidene som gir gratis tilgang til lover, forskrifter og annen juridisk informasjon. Mer informasjon er blitt fritt tilgjengelig de siste årene og mer blir det.

– Men rettssikkerhet handler også om å navigere i alt dette og det er behov for veiledning og gode verktøy for jurister og advokater.

Knut Brundtland mener samarbeidet styrker Lovdatas posisjon.

– Vi er veldig stolte av det vi gjør med Lovdata. Jeg tenker at bedre effektivitet og tilgjengelighet gjør at antallet advokattimer kan gå ned i mange tilfeller. Lavere kostnader på grunn av færre advokattimer – som kommer kundene til gode – vil også være et bidrag til rettssikkerheten.