Forsker på 3500 barneverns­vedtak

Forskere ved UiB skal undersøke saker fra 90-tallet og frem til i dag.

Camilla Bernt
Professor Camilla Bernt ved UiB leder et stort forskningsprosjekt på barnevernsvedtak (Foto: Line Lyngstadaas/Juristforbundet)

Hva er grunnene til at barnevernet overtar omsorgen for barn? For å finne svar oppretter forskere ved Universitetet i Bergen en database om barnevernsvedtak i Norge og skal undersøke 3500 saker fra 90-tallet og frem til i dag, melder Aftenposten.

– Det er urovekkende at vi vet så lite om bakgrunnen for omsorgsovertagelser. Omsorgsovertagelser er et av velferdsstatens mest drastiske og inngripende virkemidler. Det burde ligge en moralsk forpliktelse i å evaluere bruken av det, sier jusprofessor Karl Harald Søvig til avisen.

Forskningsprosjektet starter i høst og ledes av professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet.

LES OGSÅ: – Arbeidet kommunene gjør er helt avhengig av hvilke saker de får inn og det er veldig stor variasjon mellom kommunene

Hva er begrunnelsene for vedtakene som treffes? Hvilke forhold ved foreldrene eller ved barnet legges til grunn, og hvor godt er vedtaket begrunnet? Det er blant spørsmålene forskerne stiller.

Forskerne er også interessert i å se nærmere på mandatet de psykologisk sakkyndige får av fylkesnemndene. Hva er de sakkyndige blitt bedt om å undersøke? Og hvordan nyttiggjør fylkesnemndene seg av de sakkyndiges vurderinger?