Bekymring for akademisk ytrings­frihet

Anine Kierulf skal lede ekspertgruppe som skal se på akademisk ytringsfrihet.

Anine Kierluf. Foto: Thomas Haugersveen
– Demokratiet og vår mulighet for sannhetssøken forutsetter kvalitetssikret kunnskap, uavhengige kunnskapsinstitusjoner og uredde akademikere, sier Anine Kierulf (Foto: Thomas Haugersveen)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier i en pressemelding at han er bekymret for at det offentlige ordskiftet skremmer forskere bort fra å delta i debatter og formidle forskningsresultatene sine.

– Det er flere eksempler på at forskere trekker seg ut av prosjekter eller slutter å uttale seg om spesifikke tema fordi trykket blir for massivt, sier han og viser blant annet til en en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Der svarer 12 prosent av forskerne at de lar være å formidle forskningsfunn i offentligheten på grunn av frykt for hets og kritikk.

Ekspertgruppe

Nå skal en ekspertgruppe ledet av Anine Kierulf vurdere om, og i så fall hvordan, universitets- og høyskoleloven bør endres for å tydeliggjøre de ansattes akademiske ytringsfrihet, og institusjonenes ansvar for og muligheter til å verne og støtte denne.

– Demokratiet og vår mulighet for sannhetssøken forutsetter kvalitetssikret kunnskap, uavhengige kunnskapsinstitusjoner og uredde akademikere. Akademisk ytringsfrihet er ikke noe vi kan vedta en gang for alle, den må vedvarende utøves og forsvares. Jeg håper imidlertid gruppens arbeid kan bidra til større forståelse for hvor viktig denne friheten er, og hvordan den bedre kan sikres, nå og fremover, sier Kierulf.

Foruten Anine Kierulf, består ekspertgruppen av Gunnar Bovim, Saira Basit, Sofie Høgestøl, Magnus Dybdahl og Vidar Helgesen. Ekspertgruppens forslag skal foreligge innen 1.mars 2022.