Taushet er gull. Slik kan det være for de som står bak arbeidslivskriminalitet i samfunnet. Nå skal et forslag åpne opp for mer utveksling av informasjon mellom etater som bekjemper arbeidslivskriminalitet i Norge. (Illustrasjonsfoto: Kristina Flour, Unsplash.)

Vil dele taushets­belagte opplysninger i kampen mot arbeids­livs­kriminalitet

En ny forskrift er tenkt å hindre at de som står bak arbeidslivskriminalitet nyter godt av offentlig ansattes taushetsplikt. Forslag om økt deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger er nå på høring

Mandag, 19. juli 2021 - 12:01

Forslaget skal å bidra til å styrke effektiviteten i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

- Rammer de seriøse

- Arbeidslivskriminalitet går utover seriøse virksomheter, enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Nye regler om informasjonsdeling vil styrke mulighetene for å komme dette til livs, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Blant annet Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, politiet og Tolletaten har viktige oppgaver med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

- Lovlydig fasade

- Det er typiske trekk ved arbeidslivskriminalitet at flere regler brytes, at regelbruddene hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder, og at regelbruddene kamufleres bak en lovlydig fasade. Effektiv bekjempelse av arbeidslivkriminalitet krever samarbeid mellom ulike offentlige instanser, og mulighet for å dele informasjon, sier Mæland.

Ny lovhjemmel

Stortinget vedtok nylig en hjemmel i forvaltningsloven for Kongen til å fastsette forskrifter som kan gi forvaltningsorganer større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med hverandre. På den bakgrunn har en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Høringsfristen er 8. september 2021.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021