Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet

Onsdag, 31. januar 2018 - 0:00

Offentlig sektor kjøper varer og tjenesterfor flere hundre milliarder hvert år. Arbeids- og sosialministerAnniken Hauglie varsler nye retningslinjer til offentlige virksomheterfor å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp. –Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeiderfor om lag 480 milliarder kroner årlig. Vi vet at det forekommeruseriøsitet og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med noen av kontraktene.Det kan vi ikke akseptere, sier Hauglie. – Offentlige virksomhetermå vurdere risikoen i kontraktene de inngår, og ha rutiner for konkretoppfølging. Jevnlige stikkprøver, der virksomhetene innhenter arbeidskontrakterog lønnsopplysninger fra dem man kjøper fra, kan være én måte ågjøre det på. For å sikre at offentlige virksomheter arbeider mer systematiskmed dette, stilles det nye krav om rapportering. – Virksomheteneskal i årsrapporten sin redegjøre for hvilke systemer og rutinerde har for kontraktsinngåelse – og for oppfølging av inngåtte kontrakter– slik at det ikke forekommer arbeidslivskriminalitet i anskaffelsenederes, forteller Hauglie.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021