Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
I det nye senteret vil E-tjenesten og PST også samarbeide om motvirkning av fremmed etterretningsvirksomhet mot Norge og etterretning rundt spredning av masseødeleggelsesvåpen, sier justisminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Etablerer felles etter­retnings- og kontra­terror­senter

E-tjenesten og PST skal utvide samarbeidet for å forebygge og bekjempe terror og angrep fra fremmed etterretningsvirksomhet. Et nytt samarbeidssenter med ansatte fra de to tjenestene etableres i Nydalen.

Onsdag, 7. juli 2021 - 8:25

- Flere av problemstillingene tjenestene jobber med er komplekse og krever stor grad av koordinering og informasjonsutveksling. I det nye senteret vil E-tjenesten og PST, i tillegg til å samarbeide om kontraterror, samarbeide om motvirkning av fremmed etterretningsvirksomhet mot Norge og etterretning rundt spredning av masseødeleggelsesvåpen, sier justisminister Monica Mæland i en felles pressemelding fra Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

-Senteret vil også bidra til å øke effekten av samarbeidet innenfor kontraterror, ved at trusler og trusselaktører ses mer i sammenheng, sier Mæland,

Enda bedre sammen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forteller at samarbeidet mellom E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste i dag er bredt og godt, men at det er behov for et forsterket samarbeid for å møte dagens og fremtidens trusler. - Med det nye senteret vil tjenestene bli enda bedre i stand til å ivareta norsk sikkerhet, sier  Bakke-Jensen.

De to tjenestene samarbeider i dag blant annet gjennom Felles kontraterrorsenter. Det er dette senteret som nå utvides til å favne flere fagområder.

Samme rettsgrunnlag

Regjeringen vedtok endringene gjennom en kongelig resolusjon i statsråd 18. juni. Det ble samtidig fastsatt en justert instruks om samarbeidet mellom E-tjenesten og PST. Opprettelsen av Felles etterretnings- og kontraterrorsenter krever ikke lovendringer, og både E-tjenesten og PST vil fortsette arbeidet innenfor samme lovgrunnlag og regler for deling av informasjon som tidligere.

Senteret vil ligge i Nydalen og skal bestå av ansatte fra både E-tjenesten og PST. De vil koordinere, dele informasjon og igangsette konkret samarbeid om saker innenfor gjeldende rettsgrunnlag.

Felles etterretnings- og kontraterrorsenter bygger videre på dagens kontraterrorsenter. Senteret vil koordinere saker knyttet til bl.a terror, kontraetterretning, masseødeleggelsesvåpen og andre prioriterte saker.

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021