Myndighetene i EUs medlemsstater henvender seg i økende grad til EUs byrå for strafferettssamarbeid, Eurojust i Haag, for å få bistand. (Foto: Eurojust.)

Økende etterspørsel etter bistand fra Eurojusts påtale­jurister

Myndighetene i EUs medlemsstater henvender seg i økende grad til EUs byrå for strafferettssamarbeid, Eurojust, for å få bistand.  Norges to påtalejurister i Eurojust var involvert i 147 nye saker i 2020.

Onsdag, 21. juli 2021 - 11:11

Det er i saker som omfatter gjennomføring av europeiske arrestordre hvor økningen i bistandsanmodninger er særlig sterk, viser ny rapport fra Eurojust.

Raskere utlevering

Europeisk arrestordre (European Arrest Warrants, EAW) har vært i kraft siden 2004 og er en forenklet prosedyre for rettslige myndigheter til å be om overføring av mistenkte og dømte personer mellom EUs medlemsstater. Den erstattet de lange utleveringsprosedyrene som tidligere eksisterte mellom land i EU og sikrer at åpne grenser og fri bevegelighet ikke utnyttes av de som ønsker å unndra seg straffeforfølgning.

- Frem til nå har det vært et av de mest vellykkede virkemidlene for rettslig samarbeid i straffesaker i EU, skriver Eurojust på sin hjemmeside.  I perioden 2017-2020 var antall bistandsanmodninger for gjennomføring av europeiske arrestordre 2235, noe som var mer enn en dobling sammenlignet med perioden 2013-2016. Norge kom, av ulike årsaker, sent med i dette samarbeidet og først mot slutten av 2019 var døren åpnet for raskere overføring av mistenkte og dømte personer til og fra Norge.

Omfattende samarbeid

EUs byrå for strafferettssamarbeid, Eurojust, som har hovedkontor i Haag i Nederland, ble opprettet i 2002 for å effektivisere etterforskning og påtale i straffesaker som gjelder grenseoverskridende og organisert kriminalitet. Eurojust har utviklet et sammenhengende internasjonalt nettverk som gir påtalemyndigheter rundt om i EU tilgang til mer enn 50 jurisdiksjoner over hele verden.

Norge med siden 2005

Eurojust og Norge signerte en samarbeidsavtale i april 2005, som ett av et dusin andre land utenfor EU som benevnes som «tredjeland». For Norge tiltrådte den første norske påtalejuristen sine oppgaver der senere samme år. Norge var det første tredjelandet som tildelte Eurojust en statsadvokat. Det vanlige er at Norge er representert i Eurojust i Haag med en statsadvokat og en politiadvokat. Norge er for tiden representert ved statsadvokat Jo Christian Jordet, som tiltrådte i august 2020 og overtok da etter statsadvokat Hilde Stoltenberg. Jordet er representert sammen med politiadvokat Vegar Munthe Ommedal som begynte i Eurojust i august 2019. De norske påtalejuristene var i 2020 involvert i 147 nye saker, 23 koordineringsmøter, 1 koordineringssenter og 9 felles etterforskningsteam. Stillingen som spesialutsending i Eurojust er normalt et åremål på tre år for statsadvokaten og to år for politiadvokaten.

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021