Starter tverrfaglig master i kommunal ledelse: - Treffer kommunens behov svært godt

Både jurister, samfunnsøkonomer, statsvitere og psykologer skal undervise fra sine fagfelt i programmet. 

Foto: UiB
Foto: UiB

Universitetet i Bergen jobber sammen med Statsforvalteren i Vestland med å utvikle et tverrfaglig masterprogram som skal gi kommunale ledere den breddekompetansen de trenger, skriver universitetet  en pressemelding. 

– Jeg er veldig glad for at UiB nå holder på å utvikle et så godt tilbud til ledere i kommunesektoren. Ledelse i kommuner byr på spennende utfordringer med mange komplekse og krevende problemstillinger, og det er stort behov for et slikt masterstudium som adresserer dette eksplisitt for disse lederne, sier UiB-direktør Robert Rastad, tidligere kommunaldirektør i Bergen.  

"Ulikt mange andre ledelsesprogram skal det nye masterprogrammet bygge på en unik tverrfaglighet, som gjenspeiler mange av de fagfeltene som er relevante for kommunal ledelse. Både jurister, samfunnsøkonomer, statsvitere og psykologer skal undervise fra sine fagfelt i programmet" skriver de. 

– Fordelen med å være et stort universitet er at vi kan trekke inn flere fagmiljøer og lage en unik gruppe, sier programansvarlig Roald Hopsnes, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.

Masterprogrammet skal bestå av fire frittstående moduler, som kan tas enkeltvis eller settes sammen til en full mastergrad, inkludert en avsluttende masteroppgave. 

Masterprogrammet utvikles for kommunale og fylkeskommunale ledere, eller personer som har ambisjoner om å bli leder i kommunal sektor. Programmet vil også passe for personer som enten jobber eller planlegger å jobbe hos Statsforvalteren eller andre deler av offentlig forvaltning. 

– Initiativet til å utvikle en erfaringsbasert master som er tverrfaglig og skreddersydd for ledere i kommunal sektor, bygger på et mangeårig samarbeid med Statsforvalteren om utvikling av etter- og videreutdanningstilbud, sier Hopsnes.

– I tillegg har vi hatt en god dialog om kompetansebehovene i kommunene og fylkeskommunene,

"Den første modulen er klar og starter allerede høsten 2021. Modulen tar for seg det rettslige, politiske og økonomiske handlingsrommet for kommunale ledere og hvordan du som leder kan utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre organisasjonen."