Hvor skal det kuttes når antall politistudenter går ned? Spørsmålet har skapt strid mellom avdelingene på Politihøgskolen (Foto: Naledi Forbord)

Disse ønsker jobben som påtale­leder i Øst politi­distrikt

Ti har søkt jobben.

Onsdag, 2. juni 2021 - 9:45

Øst politidistrikt skal ansette leder for Felles enhet for påtale. Stillingen inngår i politidistriktets ledergruppe og har det overordnede fag- og koordineringsansvaret for straffesaksbehandlingen i distriktet.

Enheten er en av distriktets største driftsenheter med i overkant av 200 medarbeidere.

«Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet», het det i stillingsutlysningen.

LES OGSÅ: Rapport: Enkelte påtale­jurister har hatt et uforsvarlig arbeids­miljø 

Disse har søkt på jobben som leder for Felles enhet for påtale i Øst politidistrikt:

Ali Reza Behbahani (50), selger, Trondheim

Jostein Bakke (64), Jurist / påtaleleder / politiinspektør/PAL, Nesoddtangen

Per Thomas Omholt (45), Avsnittsleder, Avsnitt for påtale seksuallovbrudd og vold mot barn, Felles enhet for påtale, Hønefoss

Kåre Solvoll (54), Seksjonsleder, Moss

Espen Jamissen (53), Juridisk spesialrådgiver, Fredrikstad

Musa Matoshi (45), Politiinstruktør, Raufoss

Agnes Beate Hemiø (52), Fungerende leder Felles enhet for påtale, Drøbak

Marianne Børseth (55), 1. nestleder i fagorganisasjonen Politijuristene, Oslo

Vibeke Schøyen (51), Seksjonspåtaleleder ens, Oslo

Eva Sjøholt-Sandvik (48), Politistasjonssjef Gardermoen politistasjonsdistrikt, Oslo

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021