Fotlenke (Foto: KDI)
Fotlenke (Foto: KDI)

Stadig flere dom­felte soner hjemme

Soning med elektronisk fotlenke øker blant domfelte i Norge, og stadig flere soner sin straff utenfor fengsel.

Tirsdag, 22. juni 2021 - 10:27

Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at antall domfelte som soner hjemme med elektronisk fotlenke også har økt under pandemien. 1250 domfelte sonet straffen på denne måten i første tertial i 2020.

Antallet økte til 1371 i de fire første månedene av 2021, en økning på 14 prosent.

Fotlenke mest brukt

Elektronisk kontroll er den mest brukte formen for straffegjennomføring i samfunnet, etterfulgt av samfunnsstraff. I første tertial i 2020 sonet 446 domfelte samfunnsstraff, et antall som økte til 731 i første tertial i år. En økning på 17 prosent. I følge Kriminalomsorgsdirektoratet soner nå over halvparten av alle domfelte ikke i fengsel, men gjennomfører straffen i samfunnet.

På sin hjemmeside peker Kriminalomsorgsdirektoratet på at koronapandemien har gitt kriminalomsorgen ekstra utfordringer når det gjelder både fengselsstraff og straff i samfunnet.

“Til tross for pandemien, har antall personer som startet med å gjennomføre straff i samfunnet økt. Dette kan muligens forklares med at det jobbes mye med å ivareta smittevernhensyn, og det anses som mindre sannsynlig at man blir utsatt for smitte ved for eksempel elektronisk kontroll (fotlenke)”, skriver direktoratet som mener forklaringen på økningen i gjennomføring av samfunnsstraff i 2021 kan være at en rekke domfelte ikke kunne gjennomføre dette i 2020, grunnet korona.

Kriminalomsorgsdirektoratet mener straffegjennomføring i samfunnet gir en rekke fordeler sammenliknet med fengselsstraff, og peker på at avbrudd i jobb og utdanning stort sett blir unngått, og at det i stor grad er mulig å opprettholde forholdet til familie og andre nettverk, noe som kan bidra til å redusere risikoen på tilbakefall.

Typer lovbrudd

Dette er fordeling av hvilke typer lovbrudd domfelte som startet gjennomføring i samfunnet i første kvartal i 2021 var dømt for:

  • Trafikklovbrudd: 39%
  • Narkotika/rus: 16%
  • Vold: 12%
  • Økonomi: 10%
  • Lov og orden: 6%
  • Vinningskriminalitet: 5%
  • Seksuallovbrudd: 3%
  • Øvrige: 9%

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021