Rapport: Enkelte påtale­jurister har hatt et uforsvarlig arbeids­miljø

Gransking av varsel fra politijuristene fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester.

Ida Melbo Øystese (Foto: Politiet)
Politimester Ida Melbo Øystese (Foto: Politiet)

Politijuristene i Øst politidistrikt leverte i november i fjor inn et varsel med påstander om en uforsvarlig arbeidssituasjon for påtalejuristene. Varselet om kritikkverdige forhold var rettet mot politimester Ida Melbo Øystese.

En undersøkelse av varselet, utført av advokatfirmaet Kluge på oppdrag fra Politidirektoratet, er nå er ferdigbehandlet. 

«Rapporten er nå klar og fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester Ida Melbo Øystese. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at påtalejuristene i Øst generelt har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø, men samtidig har enkelte av påtalejuristene hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø», skriver POD i en pressemelding.

«Det er funnet at enkelte påtalejurister, særlig ved Allmennseksjonen, har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Dette er ikke fremkommet av objektive parametere/data, som sykefraværstall eller medarbeiderundersøkelsen. Det er imidlertid gjennom samtaler med Kluge blitt fortalt om uforsvarlig og uoverkommelig arbeidsbelastning for enkelte medarbeidere.»

– Har tiltro til tiltakene

Ifølge rapporten har politimesteren håndtert bekymringsmeldingene om arbeidssituasjonen forsvarlig og overholdt aktivitetsplikten ved planlagte og allerede iverksatte tiltak som er egnet til å bedre situasjonen. 

I tillegg foreslår Kluge noen ytterligere tiltak, skriver POD.

– Politidirektoratet har tiltro til at tiltakene som planlegges og anbefales vil medvirke til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier sier seksjonssjef for arbeidsrett i HR/HMS-avdelingen, Frode Aarum.

Det var også varslet om at enkelte ledere i strid med regelverket, ikke får overtidsbetalt. 

Denne påstanden er det ikke funnet holdepunkter for i undersøkelsen, melder POD.