BI vil utvikle både bachelorgrad og mastergrad 

Utvider planene om studier i rettsvitenskap.

BI (Foto: BI)
BI (Foto: BI)

Det er åpnet for at flere læresteder enn i dag kan utdanne jurister etter at den såkalte gradsforskriften endres og monopolbestemmelsene tas bort.

Handelshøyskolen BI er blant dem som ønsker å tilby jusstudier. Det har lenge vært kjent at BI ønsker å opprette et masterstudium, men ifølge Khrono har styret ved BI nå vedtatt å utvikle også en bachelorgrad.

På den måten vil BI kunne tilby studentene både treårig bachelorgrad og en toårig mastergrad i rettsvitenskap.

Les også: Utdannings­ministeren vil spre jus­utdanningen på flere læresteder

BI-rektor Inge Jan Henjesand opplyser til Khrono at arbeidet med mastergraden har kommet lengst, det jobbes nå med søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), og at arbeidet med å opprette en bachelorgrad i rettsvitenskap så vidt er begynt.

Rektor sier jusstudiet ved BI vil rette seg mot dem som ønsker en forretningsjuridisk profil på graden.

Les også: – Bekymret for at studier i retts­vitenskap oppfattes som enkle og billige å starte opp