Utdannings­ministeren vil spre jus­utdanningen på flere læresteder

Regjeringen vil åpne for at flere læresteder kan utdanne jurister. 

Henrik Asheim (Foto: KD)
Henrik Asheim (Foto: KD)

Det kommer frem i en stortingsmelding om fremtidig styring av Universitets- og høyskolesektoren som minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim (H), la frem i dag.

I meldingen foreslår Regjeringen at monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi tas bort.

LES OGSÅ: – Trøndelag trenger – og fortjener – jussstudier! 

Tanken er å spre utdanning av visse yrkesgrupper på flere læresteder, og nå får Stortinget muligheten til å si sin mening.

– Vi opphever det mange har opplevd som en uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser et fåtall institusjoner og studiesteder, sier Asheim til Aftenposten.

Han mener at muligheten til å utdanne seg flere steder kan gi grobunn for nye ideer og styrke det faglige miljøet. 

Asheim viser til at for eksempel innenfor ingeniørutdanningen konkurrerer universiteter og høyskoler om de beste søkerne. 

– Det er inkonsekvent at dette skal gjelde for utdanning av ingeniører, men ikke for jus, sier han.