Med fokus på digitale spor i politiets etterforskning

Drapssaker, svindelsaker, bedragerier. I de fleste kriminalsaker etterlater gjerningspersonene seg digitale spor, eller databevis, som kan bidra til fellende dom. Dette spennende og interessante feltet belyses i et foredrag betalt av Juristforbundet.

Tirsdag, 4. mai 2021 - 7:32

Nina Sunde fra Politihøgskolen holder foredraget om databevis, som inngår så og si alle politiets etterforskninger i dag, og danner ofte et grunnlag for å kunne si noe om tid, sted, handlinger, relasjoner og kommunikasjon.

- Dette foredraget vil ta for seg hvordan blir slike spor sikret, av hvem, med hvilken kompetanse. Vi vil se på hvilke feil og usikkerhetsmomenter som kan oppstå omkring relevans og pålitelighet av digitale spor og bevis, når og hvordan forsvarer kan komme på banen i forhold til dette og hvilke spørsmål man kan og bør stille, sier Sunde, som også er PdHstudent ved Universitetet i Oslo.

Hun har en MSc (Master of Science) fra NTNU i 2017 «Informasjonssikkerhet og cybercrime», og har 20 års erfaring fra politiet, fra blant annet Oslo politidistrikt og Kripos.

Hun underviser i dag ved Politihøgskolens masterutdanninger og etter- og videre utdanninger, og er gjesteforeleser ved NTNU.

I sitt PhD prosjekt forsker hun på den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis.

Foredraget er direkte og sendes på Teams. Påmeldingsfrist var 2. mai, og deltakerne får tilsendt en Teams-link for å koble seg på. Det blir ikke gjort opptak av foredraget. Arrangør er Forum for Næringsdrivende.

På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av Juristforbundet. Juristforbundet opplyser at det jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021