Helse­topper på vitne­liste i anke­saken om hytte­eiere i Sverige 

Myndighetenes avveininger bak omstridte karanteneregler kan bli grundig belyst når Borgarting lagmannsrett 10 - 12 mai skal behandle søksmålet mot staten fra nordmenn som har hytte i Sverige.

F.v. Bent Høie (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen), Camilla Stoltenberg (Foto: FHI) og Bjørn Guldvog (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)
F.v. Bent Høie, Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / FHI / Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Det er rundt tusen hytteeiere som står bak søksmålet knyttet til karanteneplikt ved bruk av fritidseiendommer over landegrensen.

Saksøkerne vant fram i Oslo tingrett i februar, men staten anket tingrettens avgjørelse. Det er satt av tre dager til ankesaken som starter i Borgarting lagmannsrett 10. mai.

Advokatene Lars Marius Holm og Lina K. Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig representerer personene med fritidseiendom i Sverige.

Myndighetenes vurderinger og avveininger rundt karantenereglene kan bli grundig belyst og utfordret i løpet av ankesaken, da flere av toppene i helse-Norge er på vitnelisten. Det gjelder både helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg, bekrefter advokat Lars Marius Holm.

Han opplyser til Juristen at saksøkerne har påberopt Guldvog som vitne og at Staten selv har tilbudt Høie og Stoltenberg som vitner. 

Vilkårene ble kjent ugyldige

Første runde i rettsapparatet gikk i Oslo tingrett. Der kom retten til at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv 

Oslo tingrett skrev i sin dom at retten etter en samlet avveining av alle argumentene – og under sterk tvil – kom til at «konsekvensen av dette må være at de omstridte vilkårene kjennes ugyldige.»

Men hytteeierne vant ikke fram med såkalt midlertidig forføyning. Det betyr at dagens regler har fortsatt å gjelde til saken er rettskraftig avgjort.

– Våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding etter tingrettsdommen i februar.

«Advokatene Holm og Smorr er svært overrasket og skuffet over at Staten velger å anke dommen bare to timer etter å ha mottatt en grundig dom med klare føringer for hvordan rettssikkerheten for berørte grupper bør ivaretas. Domstolen har konstatert inngrep i helt grunnleggende rettigheter og samtidig påpekt at inngrepene mangler begrunnelse, noe som gjør det umulig for domstolen å overprøve disse», het det i en pressemelding fra hytteeiernes advokater etter statens anke - og nå blir det altså ny runde i lagmannsretten.