Lovboka som stod opp igjen fra de døde

For to år siden var 250 jurister samlet til gravøl over den siste papirutgaven av den ærverdige lovsamlingen. Men nyheten om papir-lovbokas endelige død viste seg å være betydelig overdrevet.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen med den nye utgaven av Norges Lover. (Foto: Stortinget).
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen med den nye utgaven av Norges Lover. (Foto: Stortinget).

– Den røde lovsamlingen er kjent for de fleste, og den har også en viktig symbolfunksjon. Det er faktisk ganske unikt at vi i Norge har en samling av alle gjeldende lover tilgjengelig i ett trykt bind. Dette har Stortinget ønsket å videreføre, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i en pressemelding fra Løvebakken.

Ny utgave av «Norges Lover»

En ny utgave av lovsamlingen «Norges Lover» er lansert. Stortinget har tatt over som utgiver av den tradisjonsrike lovboken.

– Det er Stortinget som vedtar lovene. Da er det et fint uttrykk for et åpent demokrati at Stortinget sørger for at en samling av alle Norges gjeldende lover fortsatt er tilgjengelig i trykt form, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i forbindelse med lanseringen.

Lovsamlingen inneholder Grunnloven og gjeldende lover som er vedtatt av Stortinget og sanksjonert av Kongen innen utgangen av 2020. Den har også med et utvalg av konvensjoner og EØS-rettsakter.

Høytidelig avskjed

Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet i Oslo har siden 1931 stått for publiseringen av en konsolidert ettbindsutgave av Norges Lover. På grunn av manglende lønnsomhet besluttet Lovsamlingsfondet at 2018-utgaven ville bli den siste.

I januar 2019 ble det kjent at styret i Det juridisk fakultets lovsamlingsfond hadde besluttet å legge ned lovsamlingen, og at årsaken til dette var sviktende salgstall da studentene hadde gått over til å bli heldigitale.

I mars samme år ble avskjedselskapet, som i følge rett24.no samlet 250 jurister, avholdt for å si farvel til papir-lovboka.

Men skjebnen ville det annerledes. Bare måneder etter, i mai 2019 besluttet Stortingets presidentskap at Stortinget skulle ta over som utgiver, og ta ansvar for finansieringen.

Lovsamlingen vil komme i ny utgave hvert andre år, og nå er lovsamling på papir for 1687-2020 kommet ut, viser Stortingets pressemelding.

Lovsamlingen distribueres av Fagbokforlaget på vegne av Stortinget, og kan kjøpes via deres nettsider. Lovdata har levert alle lovtekster til lovsamlingen.