Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)
Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)

Jurist­forbundet melder om rekord­mange nominasjoner til Retts­sikkerhets­prisen

I år har det kommet inn rekordmange nominasjoner - hele 33 fordelt på 26 nominerte personer og organisasjoner, forteller Juristforbundet.

Fredag, 21. mai 2021 - 13:40

Juristforbundet deler i år ut Rettssikkerhetsprisen for 16. gang. Prisen skal hedre ekstraordinært arbeid for rettssikkerhet. 

Før den uavhengige juryen går i gang med sine vurderinger, har det vært en åpen nominering. I år kom det inn rekordmange nominasjoner, hele 33 fordelt på 26 nominerte personer og organisasjoner, forteller jurysekretær Jan Lindgren.

Listen over nominerte blir ikke offentliggjort, men Lindgren sier at bredden blant de nominerte til prisen er større enn noen gang. Både ildsjeler, jurister i sentrale posisjoner og ideelle organisasjoner finnes på listen. I tillegg kan juryen selv nominere kandidater, forteller han.

Vinneren av Rettssikkerhetsprisen blir offentliggjort i begynnelsen av september.

Rettssikkerhetskonferansen

Prisen deles ut på den årlige Rettssikkerhetskonferansen, som Juristforbundet arrangerer for å rette fokus mot rettssikkerhet i hele sin bredde og særlig mot fagområdet til vinner av prisen. 

Konferansen holdes i år 6. oktober i Gamle Logen i Oslo.

– Programmet for årets konferanse er under utarbeidelse, men det vil dekke et bredt spekter av temaer innenfor rettssikkerhet. I tillegg vil årets prisvinner inviteres til å holde det tradisjonelle Rettssikkerhetsforedraget. Konferansen vil bli strømmet direkte, opplyser Lindgren.

– Skapt debatt

– Vi merker at interessen for Rettssikkerhetsprisen er stigende, noe vi i Juristforbundet hilser med begeistring. Styrking av rettssikkerheten har vært en av Juristforbundets høyest prioriterte satsningsområder i mange år.

– De siste årene har pristildelingene skapt en del debatt, noe som vi opplever som positivt. Engasjement og meningsbryting rundt rettssikkerhet og rettsstat er et sunnhetstegn for samfunnet vårt, sier Lindgren.

For to år siden gikk prisen til avtroppende riksadvokat Tor Aksel Busch, mens fjorårets pris gikk til Den norske rettsstaten, representert ved stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og generalsekretæren i Norsk Presseforbund.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består i år av lagdommer Susann Funderud Skogvang, politisk redaktør Eirin Eikefjord, førsteamanuensis Anine Kierulf ved Det juridiske fakultet i Oslo, advokat og leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas og advokat og tidl. justisminister Anders Anundsen.

Hvem kan få prisen?

Rettssikkerhetsprisen deles ut til «én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. 
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser. 
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. 
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.»

Mer om Rettssikkerhetsprisen og liste over tidligere prisvinnere finnes her 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021