Dekan Karl Harald Søvig ved UiB (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Professor Karl Harald Søvig sitter i utvalget som skal vurdere rettssikkerheten i barnevernet (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Utvalg skal se på kommunenes forutsetninger for å håndtere barneverns­saker

Utfordringer i kommuner med små fagmiljøer er blant temaene for ekspertutvalget som skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernet

Tirsdag, 23. mars 2021 - 8:23

Det er Barne- og familiedepartementet som har satt ned ekspertutvalget som skal foreslå tiltak for å bedre kvaliteten og rettssikkerheten i barnevernet.

I utvalgets mandat vises det til at tilsyn med det kommunale barnevernet og en rekke forsknings- og utredningsrapporter har vist til svak dokumentasjon og tilfeller av svikt i faglige vurderinger i barnevernssaker.

Dessuten har Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandlet flere barnevernssaker mot Norge, der det blant annet er konstatert krenkelser i tilknytning til myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse.

Tilgang på kompetanse

Det nyoppnevnte ekspertutvalget skal blant annet vurdere hvordan det kommunale barnevernet kan få bedre tilgang på kompetanse. 

«Kommunenes ulike forutsetninger for å håndtere vanskelige barnevernssaker må inngå i vurderingene av problemstillingene, herunder utfordringer i distriktskommuner med få innbyggere, små fagmiljø og lange reiseavstander», heter det i mandatet utvalget har fått.

Kommunalt hovedansvar

Der ligger føringer i mandatet om at det kommunale barnevernet fortsatt skal ha hovedansvaret for å undersøke barns omsorgssituasjon, fatte vedtak om hjelpetiltak og følge opp barn som mottar tiltak, men utvalget kan likevel vurdere ansvarsdelingen mellom kommune og stat ved behandlingen av tvangssaker.

Utvalget ledes av Marit Skivenes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har blant andre med seg jussprofessor Karl Harald Søvig, kommuneadvokat Lars Marius Heggberget, advokat Ingrid Lauvås og assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen med seg i utvalget som skal starte arbeidet i mai og levere en utredning 18 måneder etter oppstart. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021