NAV skal se om kunstig intelligens kan forutse sykefravær

Predikering av sykefravær og profilering av ansatte blant prosjekter i "regulatorisk sandkasse" for kunstig intelligens.

Det er valgt fire prosjekter som skal være med i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens - der tanken er å utforske og utfordre et juridisk utfordrende terreng.

Blant disse er er et NAV-prosjekt, som handler om bruk av maskinlæring for å predikere sykefraværslengde. NAV vil her bruke kunstig intelligens til å predikere hvor lenge nylig sykmeldte personer vil forbli sykmeldt, for å kunne konsentrere innsats der den trengs mest.

Et annet prosjekt, i regi av selskapet Secure Practice, handler om å «profilere» ansatte med tanke på hvilken sikkerhetsrisiko de utgjør for virksomheten, for så å kunne tilpasse tiltak

De to andre prosjektene er fra Age Labs, som går på bruk av maskinlæring til å utvikle prediktiv diagnostikk for aldersrelatert sykdom og fra KS, der man skal analysere elevers data fra ulike læringsverktøy, for å hjelpe lærer i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeid.

Datatilsynets regulatoriske sandkasse er et virkemiddel i Regjeringens strategi for kunstig intelligens, som skal legge til rette for innovasjon og økt bruk og deling av data i offentlig sektor. 

Et vepsebol

Om prosjektet fra selskapet Secure Practice, skriver Datatilsynet på sin nettside at man vil "se hvor langt inn i vepsebolet profilering på arbeidsplassen det er mulig å komme uten å komme på feil side av lovverket."

– Det er kanskje noe av det mest spennende her, fordi vi går inn i et landskap vi normalt ikke ville bevege oss inn i, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

– Det er ikke sånn at det å bli tatt opp i sandkassa er et godkjenningsstempel eller en garanti for at de kommer i mål med et resultat som vi mener er akseptabelt fra et personvernsståsted. Men jeg syns det hadde vært veldig spennende om vi hadde klart å få til, at noe som i utgangspunktet er utfordrende, inngripende og betenkelig, likevel kan gjøres på en måte som ikke krenker personvernet, sier han.