Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander gjenvalgt som leder av Juristforbundet - Stat under årsmøte.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen
Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

Juristforbundet - Stat avholdt årsmøte tirsdag - med valg av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret i foreningen som organiserer jurister ansatt i staten. 

Styret ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Sverre Bromander fortsetter som leder, et verv han har hatt i seks år. Bromander, som har bakgrunn fra politiet og Kripos, har vært engasjert i tillitsvalgtarbeid i mange år. Før han ble leder for Juristforbundet - Stat satt han i styret i statsseksjonen, og han har også sittet i Juristforbundets hovedstyre i flere år.

«Bromander har tilkjennegitt godt funderte tanker og refleksjoner om dagens drift av seksjonen, og om fremtidig utvikling. Likeså refleksjoner om Juristforbundets fremtidige drift og utvikling, både som fagforening og samfunnsaktør», het det i valgkomiteens innstilling - der det konkluderes med at han har egenskapene og erfaringen som skal til for å lede seksjonsstyret i den kommende to-årsperioden.

Nestleder ble Rannveig Sørskaar, som arbeider i Likestillings- og diskrimineringsombudet, hvor hun også er hovedtillitsvalgt. Hun har også før valget fungert som nestleder.

«Sørskaar fremstår som er person med god strategisk innsikt i forbundets ulike prosesser», het det i valgkomiteens innstilling.

Disse ble valgt til styret i Juristforbundet - Stat under årsmøtet:

 • Leder: Sverre Bromander 
 • Nestleder: Rannveig Sørskaar (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
 • Are Andersen Skjold-Frykholm (Politiet)
 • Christine Ødegaard Sten (Oslo Met)
 • Fredrik Wold (Riksrevisjonen)
 • Gunnar Schjønsby (Skatteetaten)
 • Hallvard Øren (Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Varamedlemmer:

 • Anne Woldmo (Politiets Fellestjeneste)
 • Cathrine Arntzen (NAV)
 • Ian Christian Burman (Mattilsynet)
 • Arild Hjelmervik (Utlendingsnemnda)