Tech Forum seminar
Tech Forum arrangerte årets føste nettseminar

Tech Forum i gang med nett­seminarer 

I går var det seminar om kunstig intelligens og legal tech. Neste gang er valgprosessen og digitale trusler tema.

Onsdag, 27. januar 2021 - 7:40

Juristforbundets Tech Forum har tilpasset seg den nye hverdagen der seminarer må arrangeres på nett. I går gikk årets første nettseminar på lufta – med temaet kunstig intelligens og legal tech, der en så på muligheter og utfordringer for jurister i både privat og offentlig sektor.

«Forretningsmodeller for juridisk rådgivning vil utfordres og konkurranseutsettes på̊ en måte som vi ikke har sett tidligere. Forvaltningsautomatisering skaper nye forutsetninger for saksbehandlingsprosesser, organisasjonsmodeller og kompetansebehov. Hvordan vil denne utviklingen påvirke juristenes rolle og arbeidssituasjon?», var spørsmålet som ble stilt i invitasjonen, og som representanter fra både private og offentlige virksomheter drøftet.

Skal gjøre rettspraksis mer tilgjengelig 

Aktører i legal tech-markedet presenterte ulike løsninger og teknologier, mens både NAV og Domstoladministrasjonen snakket om hvordan de der jobber med teknologi og digitalisering.

Domstolsadministrasjonens prosjekt om “allmenngjøring av rettspraksis” ble presentert av Christopher H. Sørensen, assisterende direktør i Høyesterett. Det avsies rundt 215 000 avgjørelser i domstolene årlig og i prosjektet ser man på hvilke avgjørelser som bør prioriteres for avidentifisering og tilgjengeliggjøring.

I tingrettene dreier det seg om 23 000 avgjørelser i året og totalt for alle domstoler er det 35 000 avgjørelser per år som bør gjøres mer tilgjengelig, fortalte Sørensen om prosjektet, der en venter å se resultater om to, tre år.

På nettseminaret deltok blant andre også Frode Ettesvoll (CEO Compose AS), Christian Bendiksen (Brækhus Advokatfirma), Silje Aanderud-Larsen (NAV), Merete Nygaard (CEO Lawbotics) og Dag Josef Foss (CEO Justify)

Juristforbundets president Håvard Holm og Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas bidro med rettssikkerhetsperspektiver knyttet til kunstig intelligens og digitalisering i en avsluttende paneldiskusjon.

Valget neste gang

Tech Forums neste nettseminar tar for seg høstens Stortingsvalg og spør om den norske valgprosessen er rustet for digitale trusler. Dette arrangeres 3. februar. 

«De seneste årene har verden sett en dramatisk økning i rettede digitale angrep og tiltak fra aktører, ofte utenlandske, som med skjulte hensikter og agendaer søker å påvirke utgangen av nasjonale valg og andre demokratiske prosesser», heter det i invitasjonen. 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022