Hjemme­kontor utfordrer person­vernet

– Mangel på fysisk interaksjon har ført til at det har gått fort i svingene hos mange bedrifter.

mobiltelefoner
mobiltelefoner

Personvernet blir kritisk for bedrifter etter pandemien: 7 av 8 ansatte er bekymret for persondata på avveie, skriver selskapet Cisco.

Den raske overgangen til hjemmekontor og tilgang til ansattes private helsedata har skapt store utfordringer for personvernet.

Det kommer frem i en ny rapport fra selskapet, som tar for seg personvernpraksisen til virksomheter i 25 land. 

– Pandemien har fremskyndet overgangen til skyen, og gitt påfølgende store utfordringer for personvern i flere bedrifter over hele verden, inkludert Norge. Mangel på fysisk interaksjon har ført til at det har gått fort i svingene hos mange bedrifter, og at dette nå kan slå tilbake, sier Leif Sundsbø, leder for Cybersikkerhet i Cisco Norge.

«For å begrense spredningen av Covid-19 har store deler av befolkningen i løpet av kort tid måtte gi fra seg store mengder personlig informasjon på nett. Samtidig har flere flyttet privatlivet over i den digitale sfæren, og dermed skapt en ny trend som vanligvis ville tatt flere år», skriver selskapet. 

Endringen i menneskelig samhandling og digital tilstedeværelse, har skapt flere utfordringer i håndteringen av sensitive data. 

Mer bekymret

Ifølge rapporten blir ansatte og den generelle befolkningen stadig mer bekymret for hvordan deres personlige data blir brukt.

Rapporten viser blant annet at:

60% av virksomheter innrømmer at de ikke var forberedt på de strenge kravene til personvern- og sikkerhet i overgangen til hjemmekontor.

87% av ansatte er bekymret for hvordan personvernet blir ivaretatt gjennom arbeidsverktøy, som skal brukes til samhandling og til å koble seg på eksternt.

Folk flest er komfortable med å dele private helsedata for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, men vegrer seg for å dele data som brukes til forskning – 57% støttet arbeidsgivere som brukte data for å gjøre arbeidsplassene trygge, mens mindre enn halvparten støttet stedsporing, kontaktsporing, informasjon om smittede og bruk av personlige data til forskning.