Ny sammen­setning av Personvern­nemnda

Det er utnevnt medlemmer til nemnda som behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Mandag, 11. januar 2021 - 11:49

Personvernnemnda behandler og avgjør klager over Datatilsynets vedtak. Nemnda kan prøve alle sider av de sakene som tas til behandling, også Datatilsynets skjønnsutøvelse.

Personvernnemnda er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og departementet har utnevnt nye medlemmer til nemnda for perioden 2021 til og med 2024. 

Følgende er utnevnt til medlemmer og stedfortredere:

- Sorenskriver Mari Bø Haugstad, leder (lagdommer Mats W. Ruland, personlig stedfortreder)

- Professor Bjørnar Borvik, nestleder (tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder)

- Advokat Line Coll (rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder)

- Advokat Hans Marius Graasvold (fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder)

- Overlege Ellen Økland Blinkenberg (juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder)

- Seniorrådgiver Hans Marius Tessem (professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder)

- Professor Morten Goodwin (CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder)

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet
Søknadsfrist: 
14.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021