Ny sammen­setning av Personvern­nemnda

Det er utnevnt medlemmer til nemnda som behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

– Stort sett er våre tilsynsbesøk forhåndsanmeldt. Dessuten har vi alltid med skriftlig dokumentasjon og legitimasjon, opplyser Datatilsynet. 

Personvernnemnda behandler og avgjør klager over Datatilsynets vedtak. Nemnda kan prøve alle sider av de sakene som tas til behandling, også Datatilsynets skjønnsutøvelse.

Personvernnemnda er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og departementet har utnevnt nye medlemmer til nemnda for perioden 2021 til og med 2024. 

Følgende er utnevnt til medlemmer og stedfortredere:

- Sorenskriver Mari Bø Haugstad, leder (lagdommer Mats W. Ruland, personlig stedfortreder)

- Professor Bjørnar Borvik, nestleder (tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder)

- Advokat Line Coll (rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder)

- Advokat Hans Marius Graasvold (fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder)

- Overlege Ellen Økland Blinkenberg (juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder)

- Seniorrådgiver Hans Marius Tessem (professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder)

- Professor Morten Goodwin (CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder)