Ny sammen­setning av Personvern­nemnda

Det er utnevnt medlemmer til nemnda som behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Mandag, 11. januar 2021 - 11:49

Personvernnemnda behandler og avgjør klager over Datatilsynets vedtak. Nemnda kan prøve alle sider av de sakene som tas til behandling, også Datatilsynets skjønnsutøvelse.

Personvernnemnda er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og departementet har utnevnt nye medlemmer til nemnda for perioden 2021 til og med 2024. 

Følgende er utnevnt til medlemmer og stedfortredere:

- Sorenskriver Mari Bø Haugstad, leder (lagdommer Mats W. Ruland, personlig stedfortreder)

- Professor Bjørnar Borvik, nestleder (tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder)

- Advokat Line Coll (rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder)

- Advokat Hans Marius Graasvold (fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder)

- Overlege Ellen Økland Blinkenberg (juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder)

- Seniorrådgiver Hans Marius Tessem (professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder)

- Professor Morten Goodwin (CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder)

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021