Kari Sollien (Foto: Akademikerne)
Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

Akademikerne: – Forlenget permitterings­ordning er feil vei å gå 

Mange risikerer å «låses inn» i sin gamle jobb, som kanskje er borte etter krisen, mener leder for Akademikerne.

Onsdag, 20. januar 2021 - 7:08

Akademikerne, hovedsammenslutningen Juristforbundet er en del av, sier i en pressemelding at de er bekymret for konsekvensene av lange permitteringer og mener en forlenget permitteringsordning til oktober, slik opposisjonen nå sørger for, er feil vei å gå. 

– Det er ingen tvil om at mange står i en veldig krevende situasjon, og at dette er vanskelige avgjørelser. Vi er imidlertid bekymret for hva en ytterligere utvidelse nå vil føre til, og frykter at mange arbeidstakere vil oppleve en skikkelig blåmandag når permitteringsperioden er over, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne. 

– Mange risikerer å «låses inn» i sin gamle jobb, som kanskje er borte etter krisen. Vi vet at permitterte i mindre grad enn arbeidsledige søker nye jobber fordi man håper å komme tilbake til sin gamle jobb, sier hun.

Arbeidstakerorganisasjonens leder sier det viktigste budskapet til permitterte nå er å bruke tiden på å oppdatere kompetanse gjennom etter- og videreutdanning, og søke aktivt etter nye jobber.

Ønsker lønnsstøtte 

Opposisjonen ber også om at regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, fremmer forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert.

Det er et forslag Akademikerne støtter.

– At jobb er positivt både for den fysiske og mentale helsen er godt dokumentert. Folk i arbeid vedlikeholder og utvikler kompetansen sin og bidrar inn i et kompetansemiljø og sosialt fellesskap.

– Selv om de ansatte ikke har hatt en normal arbeidshverdag i perioden med lønnstilskudd, vil de eksempelvis kunne bidra med å utvikle nye strategier og virksomhetsområder som gjør bedriften bedre rustet for fremtiden, sier Kari Sollien.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021